Onderhoud watergangen op diverse locaties

Tussen half januari en half februari vindt onderhoud plaats aan watergangen nabij het Vijverpark, de P.J.M. Aalbersestraat en de Wiardi Beckmanstraat.

De exacte locaties staan op onderstaande plattegrond in paars en groen aangegeven.

Watergangen moeten niet te veel en niet te weinig water bevatten. Om wateroverlast te voorkomen moet er voldoende ruimte zijn om regenbuien op te vangen en af te voeren. Door te baggeren kunnen de watergangen diep genoeg worden gehouden. Daarnaast is het belangrijk dat het water goed door het stelsel van watergangen kan stromen, zodat sloten en vijvers niet droog komen te liggen. Ook voor een goede doorvoer van water zijn diepe watergangen dus noodzakelijk.
 
Een sloot vol bagger geeft algen en kroos vrij spel en veroorzaakt een tekort aan zuurstof. Niet alleen heeft dit stankoverlast tot gevolg, het betekent ook dat planten en dieren er niet of nauwelijks meer in kunnen leven; kortom de kwaliteit van het water gaat achteruit.

Door bagger te verwijderen krijgt water meer ruimte en keren de planten, vissen en overige(water)dieren weer terug. Omdat de vorming van bagger een natuurlijk proces is, blijft baggeren nodig.

De aannemer is de firma A. den Hollander. Bij vragen kunt u contact met de firme Den Hollander opnemen via telefoonnummer 078-6195566.

tot half februari krijgen op diverse locaties in Papendrecht watergangen een onderhoudsbeurt.