Onderhoud sloten

In de maand oktober krijgen sloten en watergangen in Papendrecht hun jaarlijkse grote onderhoudsbeurt.

Om het water in sloten en watergangen goed te goed te laten doorstromen heeft het waterschap regels vastgelegd, waar ook een gemeente zich aan moet houden. In de maand oktober krijgen sloten en watergangen daarom een onderhoudsbeurt. Vóór de zomer is alleen het stroomprofiel gedaan, nu worden de watergangen over de volledige breedte onderhouden.

Diervriendelijke methode


Om ervoor te zorgen dat de flora en fauna zo min mogelijk nadelige gevolgen ondervinden van de werkzaamheden, is in overleg met betrokkenen (bewoners, vissers, waterschap en de aannemer) gekozen voor de onderstaande uitvoeringswijze:
- De werkzaamheden worden zoveel mogelijk uitgevoerd  met een mobiele kraan met maaikorf in plaats van met een maaiboot. Het uitvoeren met een mobiele kraan is veel minder verstorend voor het waterleven in en rondom de watergang.
- Op locaties waar de mobiele kraan echt niet kan komen (omdat de locatie niet bereikbaar is of omdat de watergang te breed is), is het onvermijdelijk dat de werkzaamheden worden uitgevoerd met een maaiboot. Om toch zoveel mogelijk rekening te houden met het waterleven, zal het aantal vaarbewegingen worden beperkt tot het hoogst noodzakelijke. Als gemeente zullen we hierop toezien.
- tijdens de uitvoering wordt het zuurstofgehalte en de temperatuur van het water gemeten. Als er te weinig zuurstof wordt gemeten, worden de uitvoerende werkzaamheden op die locatie gestaakt. Zo wordt onnodige vissterfte door zuurstofgebrek voorkomen.
- Maaisel dat vrijkomt wordt op de kant gelegd en visueel gecontroleerd op de aanwezigheid van vissen en/of amfibieën. Eventueel aangetroffen vissen en amfibieën worden teruggezet in de sloot.
- Bij en rondom eventuele nestplaatsen wordt een minimale werkafstand van 3 meter aangehouden.

Meldingen vissterfte


Ondanks deze zorgvuldige werkwijze kan het voorkomen dat bij de werkzaamheden dode vissen komen bovendrijven. Overigens is de verwachting dat de vissterfte in deze tijd van het jaar veel minder is, omdat vissen niet in de paaitijd zitten en dus minder kwetsbaar zijn. Ziet u desondanks dode vissen in het water of aan de kant? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door via de app 'Mijn gemeente' of via telefoonnummer 14078.