Onderhoud gedeelte Wipmolen

Een deel van de Wipmolen krijgt een onderhoudsbeurt. De gemeente treft nu voorbereidingen.

De gemeente Papendrecht treft voorbereidingen voor onderhoudswerkzaamheden in een gedeelte van de Wipmolen. Het gaat om het gedeelte aan de voorzijde van de woningen met de huisnummers 27 t/m 43.


Waarom vindt onderhoud plaats?


In dit gedeelte van de Wipmolen zijn er veel oneffenheden en wortelopdruk in het voetpad en daarom wordt de bestrating opnieuw aangebracht. Onlangs is ook onderzoek gedaan naar de gezondheid van de bestaande bomen. Daaruit is gebleken dat een aantal bomen nog een korte levensduur hebben en dienen te worden vervangen.

Hoe komt de nieuwe inrichting eruit te zien?


Er is een  herinrichtingsplan gemaakt. Bij het opstellen van het plan is vooral rekening gehouden met de verandering van het klimaat als gevolg van opwarming van de aarde. Klimaatverandering is niet alleen een bedreiging, het geeft ook nieuwe kansen om onze leefomgeving binnen de gemeente Papendrecht te verbeteren en robuuster te maken voor hitte en neerslag. Het vervangen van stenige oppervakken door beplanting en bomen is hier een voorbeeld van.

Binnen de projectgrens van de Wipmolen is dus ook gekeken om een deel van de bestrating te vervangen door beplantingsvakken. Dit kan onder andere door de bestaande boomvakken te vergroten met een aantal nieuwe (kleinere) bomen en beplanting die geschikt zijn voor deze locatie. De bestaande kolken sluiten nu aan op het gemengde rioolstelsel onder het voetpad. Het voornemen is om deze af te koppelen en het regenwater te laten afvoeren via de bestrating in de nieuwe beplantingsvakken. Daarbij wordt ook in de beplantingsvakken langs de kademuur een drainage aangelegd die wordt aangesloten op de watergang. Hierdoor wordt voorkomen dat er schoon regenwater wordt afgevoerd naar de waterzuivering.

Door wie en wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?


De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Jos van der Graaf bv. uit Dordrecht. De verwachting is dat in het 4e kwartaal van 2019 kan worden gestart met de werkzaamheden en duren circa 2 tot 3 weken. Mogelijk worden er vooruitlopend op de uitvoering nog proefsleuven gegraven naar bestaande kabels & leidingen.

Wie kunt u benaderen voor vragen?


Heeft u vragen, wilt u meer weten of reageren dan horen wij dat graag. U kunt contact opnemen met de heer R. van der Steen via telefoonnummer 14078. Dit is het algemene nummer van de gemeente.