Land van Matena: afronden bouwrijpmaken

De ontwikkeling van de woningbouwlocatie Land van Matena.

5 december 2018

De ontwikkeling van de woningbouwlocatie Land van Matena is in volle gang. De werkzaamheden aan de riolering zijn inmiddels afgerond. Vanaf de week van maandag 17 december wordt er gestart met de aanleg van de bruggen- en duikerverbindingen.

Naar verwachting zijn deze werkzaamheden rond mei 2019 afgerond. Uiteraard is dit afhankelijk van onder andere de weersomstandigheden. De Matenasche Scheidkade en Noordkil zijn gewoon bereikbaar. Enige overlast in de periode van uitvoering is helaas niet te vermijden, wij vragen uw begrip hiervoor. Aannemingsbedrijf GKB Realisatie uit Barendrecht voert het werk uit. De contactpersoon van de aannemer is Henri Veenema, bereikbaar tijdens kantooruren via 06-83657678. De toezichthouder namens de gemeente is de heer Hage, hij is bereikbaar via telefoonnummer 078-7706298.

Nieuwe fase bouwrijpmaken Land van Matena

26 juni 2018

De werkzaamheden ter voorbereiding op de ontwikkeling van de woningbouwlocatie Land van Matena vorderen gestaag. De werkzaamheden aan de beschoeiingen en de grondwerkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Op korte termijn wordt er gestart met de laatste fase van het bouwrijpmaken van het gebied; de aanleg van de riolering en de bouwwegen. Ook zullen de nutsbedrijven hun werkzaamheden gaan opstarten.

Planning

Aannemingsbedrijf GKB Realisatie uit Barendrecht zal vanaf week 28 starten met de bovengenoemde werkzaamheden in het gebied. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden in het 4e kwartaal van 2018 afgerond. Uiteraard is dit afhankelijk van onder andere de weersomstandigheden. Aansluitend worden de bruggen in het gebied geplaatst.  

Bereikbaarheid

De Matenasche Scheidkade en Noordkil zijn gewoon bereikbaar. Enige overlast in de periode van uitvoering is helaas niet te vermijden, wij vragen uw begrip hiervoor.

Contactgegevens

Aannemingsbedrijf GKB Realisatie uit Barendrecht voert het werk uit. De contactpersoon van de aannemer is de heer Henri Veenema, bereikbaar tijdens kantooruren via 06-83657678. De toezichthouder namens de gemeente is de heer D.G. Hage, hij is bereikbaar via het telefoonnummer 078-7706298.