Inspraak groot onderhoud Eksterstraat en omgeving

Uit rioolinspecties blijkt dat de riolering in de Eksterstraat, Nachtegaalstraat en een gedeelte van de Leeuwerikstraat niet naar behoren functioneert. Om dit te verhelpen gaat de gemeente groot onderhoud in genoemde straten verrichten.

Wat gaat de gemeente doen?

Bij het groot onderhoud wordt de riolering vervangen, het groen wordt waar nodig vernieuwd en worden de straten weer op hun oorspronkelijke aanleghoogte aangelegd.

Voor dit gedeelte van de wijk Kraaihoek heeft de gemeente een schetsontwerp gemaakt.

Inspraakprocedure

Voor het groot onderhoud van de Eksterstraat en omgeving wordt een inspraakprocedure doorlopen. Onderstaand is de inspraakprocedure beschreven met de tijdstippen dat de stukken ter inzage liggen en hoe u kunt reageren.

Ter informatie is bij deze mededeling de bestaande situatie, het ingekleurde schetsontwerp en het groenplan opgenomen. In een aparte toelichting wordt het plan en bijkomende zaken van het groot onderhoud toegelicht. Het bestand met een voorbeeld van de boom- en plantsoorten geeft u een indruk van de boom- en plantsoorten die in het groenplan gebruikt gaan worden.

Indien u te maken krijgt met groot onderhoud is het ook raadzaam kennis te nemen van de algemene lijst met “Meest gestelde vragen over groot onderhoud”. Tot slot is ook de parkeertelling en een reactieformulier aan de bijlagen toegevoegd.

Planning

De gemeente is van plan, nadat de inspraakprocedure is doorlopen, in het 2e kwartaal van 2019 met de uitvoering van het groot onderhoud te starten.

Contact

Voor eventuele vragen of een afspraak voor een toelichting kunt u contact opnemen met de heer J.J. van den Steene van de afdeling Beheer en Uitvoering, telefoonnummer 14 078.