Herstelwerkzaamheden rioolpersleiding Vrijheer van Eslaan

De gemeente Papendrecht gaat herstelwerkzaamheden aan de rioolpersleiding in de Vrijheer van Eslaan uitvoeren.

Herstelwerkzaamheden rioolpersleiding Vrijheer van Eslaan

De werkzaamheden vinden plaats ter hoogte van de rotonde Veerweg. De Vrijheer van Eslaan is gedurende de werkzaamheden afgesloten tussen de Veerweg en de Rozenstraat / Goudsbloemstraat. Wij starten met het werk op maandag 25 mei 2020 om 07:00 uur. Naar verwachting is het werk op vrijdag 29 mei 2020 gereed. Deze planning is onder voorbehoud van onder andere de weersomstandigheden.

Wat gaan we doen?

De werkzaamheden omvatten het vervangen van een segment van circa 10 meter van de rioolpersleiding. Hier voor moet ter plaatse van de rijbaan en de fietsoversteek van de Vrijheer van Eslaan het asfalt worden verwijderd zodat er een rioolsleuf kan worden gegraven.
In de periode van uitvoering is (geluids)overlast niet te vermijden. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Waarom worden deze werkzaamheden uitgevoerd?

De rioolpersleiding in de Rembrandtlaan – Vrijheer van Eslaan is een hoofdader in het rioolstelsel. Van deze rioolpersleiding zijn een heleboel huishoudens in Papendrecht afhankelijk voor de afvoer van riool- en regenwater. De huidige persleiding is door zettingen in de ondergrond komen te rusten op een betonnen duiker. Hierdoor is er een hoekverdraaiing in de rioolpersleiding ontstaan. De hoekverdraaiing is een zwakke plek die kan bezwijken. Om dit te voorkomen worden er preventief maatregelen genomen in de vorm van deze werkzaamheden.

Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden is de rijbaan van de Vrijheer van Eslaan afgesloten voor het verkeer tussen de Veerweg en de Rozenstraat / Goudsbloemstraat. De fietspaden langs de Vrijheer van Eslaan blijven wel open. Het autoverkeer wordt omgeleid over de Edelweisslaan – Kennedylaan - Burgmeester Keijzerweg en Veerweg en in omgekeerde richting. De fietsoversteek van de rotonde met de Vrijheer van Eslaan is afgesloten. De fietsers die van deze oversteek gebruik willen maken worden omgeleid via de Vrijheer van Eslaan en kunnen oversteken bij de kruising met de Rozenstraat – Goudsbloemstraat. Meer info treft u aan op de afzettings- en omleidingstekening.

Vanwege maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is de dienstregeling van Qbuzz per 20 maart 2020 aangepast. Als gevolg hiervan rijdt buslijn 191 niet. Nadere informatie over de aanpassingen van dienstregelingen kunt u vinden op de website van Qbuzz. U gaat daar voor naar https://www.qbuzz.nl/dmg/.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met de heer G. (Gert) Schepers van Aannemersbedrijf G. Schepers BV te Sliedrecht, telefoonnummer 0184-420958. Namens de gemeente Papendrecht is de opzichter, de heer A.H. (André) Vervoorn het eerste aanspreekpunt, hij is bereikbaar via telefoonnummer 078-770 6258.