Civieltechnisch Beheerplan 2018-2021

Het Civiel Technisch Beheerplan 2018-2021 maakt inzichtelijk hoe, waar, wanneer en tegen welke kosten het stedelijk beheer van de gemeente Papendrecht haar civiel technische onderdelen in de openbare ruimte beheert en onderhoudt in de periode 2018-2021. Het beheerplan is breed opgesteld en betreft de onderdelen, wegen, civiele kunstwerken, openbare verlichting, havens, straatmeubilair, verkeersregelinstallaties en waterbuspontons. Het Uitvoeringsplan IBOR 2015-2020 en het Wegenplan 2013-2017 vormen het vertrekpunt en het kader van het Civiele Technisch Beheerplan. Bij vaststelling vervalt het Wegenplan 2013-2017.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Civieltechnisch Beheerplan 2018-2021’, pdf, 4MB