Structuurvisie Papendrecht 2020

De gemeente Papendrecht heeft op 2 juli 2009 de 'Structuurvisie Papendrecht 2020 - een venster naar de toekomst (pdf, 6.766 kB)' vastgesteld. Met het in werking treden van de nieuwe Wro (1 juli 2008) vormt de structuurvisie een belangrijk gemeentelijk beleidsdocument.

Een gemeente waarin het voor iedereen goed wonen, goed leven en goed werken is, nu en in de toekomst; daar zet de gemeente Papendrecht op in. Met deze structuurvisie wil de gemeente regie voeren op de ontwikkelingen en processen die voor de toekomst van Papendrecht van belang zijn. Ontwikkelingen die het goed wonen, leven en werken ondersteunen en verbeteren wil de gemeente kunnen faciliteren en stimuleren. De Structuurvisie Papendrecht 2020 kunt u via de onderstaande link raadplegen.