Koninklijke Onderscheidingen

Een Koninklijke onderscheiding is een blijk van waardering, van Zijne Majesteit Koning Willem- Alexander, voor personen die zich bijzonder voor de samenleving hebben ingezet. Een onderscheiding wordt toegekend op grond van een orde. De twee meest bekende zijn: de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau.

De (Koninklijke) onderscheidingen worden uitgereikt aan personen die zich bijzonder of zeer uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Dit kan zijn door het verrichten van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of bestuurswerk waarbij zonder eigenbelang en in alle bescheidenheid, met veel persoonlijke inzet veel belangrijk werk is verricht. Maar ook iemand die in een betaalde functie bijzondere prestaties verricht kan worden onderscheiden. Deze verdiensten moeten dan wel uitgaan boven wat normaal gesproken van iemand in die functie mag worden verwacht en niet alleen belangrijk zijn voor de onderneming, organisatie of instelling.

Iemand voordragen voor een koninklijke onderscheiding

Uw voordracht dient u via het aanvraagformulier Koninklijke Onderscheidingen (pdf, 2 Mb) in. U kunt het formulier ook telefonisch opvragen bij mevrouw S. Petersen, telefoon 078- 770 6209 en/of mevrouw C. Weijer, tel.: 078-7703965. U stuurt het volledig ingevulde aanvraagformulier inclusief aanbevelingsbrieven op naar:

Burgemeester van Papendrecht
t.a.v. Kabinetszaken
Postbus 11
3350 AA  Papendrecht

Op de envelop schrijft u 'Vertrouwelijk'. Neemt u voor een goede afhandeling altijd even contact op met mevrouw S. Petersen en/of mevrouw C. Weijer.

Periode van mogelijke voordracht

U kunt tot 10 juli 2020 uw voordracht indienen voor de lintjesregen in 2021.

Wat in de aanvraag vermeld moet worden

U vermeldt in uw aanvraag het volgende:

  • de naam, het adres en de woonplaats van de kandidaat
  • een korte levensbeschrijving van de kandidaat
  • de reden voor het indienen van het voorstel
  • de activiteiten waarom het gaat
  • waarom de verdiensten van de kandidaat bijzonder zijn
  • wat het belang is voor de samenleving
  • in welke perioden de kandidaat actief is geweest. Hoeveel uur per week of per maand en is er nog sprake van actuele verdiensten
  • welke uitstraling de verdiensten hebben (lokaal, regionaal, landelijk of internationaal)
  • hoe groot de organisatie is waarin de kandidaat actief is
  • of er vergoedingen voor de activiteiten zijn (reis- en onkostenvergoedingen, presentiegeld, etc.) en zo ja om welke bedragen het gaat

Afhandeling

De burgemeester brengt advies uit over alle voorstellen. Op een positief advies volgt een suggestie over de soort en de hoogte van onderscheiding. De Commissaris van de Koning van de provincie Zuid-Holland beoordeelt het voorstel en stuurt het naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Dit onafhankelijke college geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister. Wanneer de minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij Koninklijk besluit verleend. De burgemeester informeert u over de uitkomst van uw voorstel.

De afhandeling van uw aanvraag voor een Koninklijke Onderscheiding duurt 8 maanden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw S. Petersen, telefoon 078 770 62 09.

Ook kunt u informatie vinden op www.lintjes.nl.