Algemene informatie & regels

 • Aanbestedingen

  U bent een lokale ondernemer en wilt graag zaken doen met uw eigen gemeente? De gemeente moet volgens wet- en regelgeving leveringen, diensten en werken aanbesteden. Van kantoorartikelen en de inhuur van adviseurs tot en met de aanleg van wegen. Omdat de gemeente de lokale economie wil stimuleren, houdt zij daar rekening mee in haar aanbestedingsbeleid.

 • Alcoholverboden in de gemeente Papendrecht

  In de Algemeen Plaatselijke Verordening van de gemeente staan onder andere regels opgenomen die overlast moeten tegengaan. Eén van die regels is dat de burgemeester gebieden kan aanwijzen waar een alcoholverbod geldt.

 • IBAN nummer Gemeente Papendrecht

  Hier vindt u het IBAN-nummer van de gemeente Papendrecht

 • Klanttevredenheid

  Met ingang van september 2019 vindt u hier voortaan maandelijks cijfers over de klanttevredenheid over de verleende diensten en producten aan de balies en de telefoon.

 • Koninklijke Onderscheidingen

  Een Koninklijke onderscheiding is een blijk van waardering, van Zijne Majesteit Koning Willem- Alexander, voor personen die zich bijzonder voor de samenleving hebben ingezet. Een onderscheiding wordt toegekend op grond van een orde. De twee meest bekende zijn: de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau.

 • Openingstijden van winkels

  In de gemeente Papendrecht mogen winkels open zijn op werkdagen en zaterdagen tussen 06.00 uur en 22.00 uur. Op elke eerste en derde zondag van de maand mogen winkels tussen 12.00 uur en 18.00 uur geopend zijn. Voor feestdagen gelden andere openingstijden. Hierover leest u meer op deze pagina.

 • Over Papendrecht

  Algemene informatie over de gemeente Papendrecht.

 • Programmaplan Dienstverlening

  Het Programmaplan Dienstverlening 2018-2020 is begin 2018 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Het programmaplan geeft de visie met betrekking tot dienstverlening voor de komende jaren weer en welke acties worden ondernomen.

 • Registratie handelaren en opkopers (het voorkomen van heling)

  Als ondernemer wilt u erop kunnen vertrouwen dat de tweedehands spullen die u inkoopt, niet gestolen zijn. Een opkopersregister helpt u daarbij.

 • Status volgen van aangevraagde producten & diensten

  Om haar dienstverlening inzichtelijk te maken, heeft de gemeente Papendrecht een zakensysteem ontwikkeld. Hiermee kunt u voor verschillende producten en diensten de status van uw aanvraag, bezwaar, verzoek of melding (uw zaak) volgen.

 • Sticker Ja-Nee of Nee-Nee

  Met de ja-nee of nee-nee sticker geeft u aan, dat u geen ongeadresseerd reclamedrukwerk of huis-aan-huisbladen wilt ontvangen.

 • Structuurvisie Papendrecht 2020

  De gemeente Papendrecht heeft op 2 juli 2009 de 'Structuurvisie Papendrecht 2020 - een venster naar de toekomst' vastgesteld. Met het in werking treden van de nieuwe Wro (1 juli 2008) vormt de structuurvisie een belangrijk gemeentelijk beleidsdocument.

 • Verordeningen, beleid en regelgeving

  Gemeenten mogen zelf regels maken over bepaalde onderwerpen. Deze regels liggen vast in verordeningen en beleidsregels. Via deze pagina vindt u alle verordeningen en de meeste beleidsregels. Wij werken eraan om de overige beleidsregels zo snel mogelijk te plaatsen.

 • Wegen in Papendrecht

  In het wegenplan 2013-2017 is beschreven hoe de openbare wegen in Papendrecht worden beheerd en onderhouden, hoe we dat tot 2017 gaan doen en hoeveel geld we daaraan gaan besteden. Het wegenplan is een schakel tussen de politieke ambitie (wat willen we?) en de praktische uitvoering (hoe gaan we dit realiseren?).