Koninklijke Onderscheidingen

Een Koninklijke onderscheiding is een blijk van waardering van Zijne Majesteit Koning Willem- Alexander. Een onderscheiding wordt toegekend op grond van een orde. De twee meest bekende zijn: de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau.

De (Koninklijke) onderscheidingen worden uitgereikt aan personen die zich bijzonder of zeer uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Dit kan zijn door het verrichten van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of bestuurswerk waarbij zonder eigenbelang en in alle bescheidenheid, met veel persoonlijke inzet veel belangrijk werk is verricht. Maar ook iemand die in een betaalde functie bijzondere prestaties verricht kan worden onderscheiden. Deze verdiensten moeten dan wel uitgaan boven wat normaal gesproken van iemand in die functie mag worden verwacht en niet alleen belangrijk zijn voor de onderneming, organisatie of instelling.

Iemand voordragen voor een koninklijke onderscheiding

Op de website www.lintjes.nl geeft u aan dat u iemand wilt voordragen voor een onderscheiding. De gemeente wordt op de hoogte gebracht van uw verzoek en neemt  contact met u op over de verdere procedure.

Periode van mogelijke voordracht

De behandeling van een voorstel kost veel tijd. Na aanvraag duurt het minimaal 6 maanden tot de uitreiking van een koninklijke onderscheiding. Daarom is het belangrijk om de onderscheiding op tijd aan te vragen. Wilt u dat de onderscheiding tijdens de 'lintjesregen' voor Koningsdag wordt uitgereikt? Dien het voorstel dan vóór 1 juli in het jaar ervoor in.

Wat in de aanvraag vermeld moet worden

  • de naam, het adres en de woonplaats van de kandidaat
  • een korte levensbeschrijving van de kandidaat
  • de reden voor het indienen van het voorstel
  • de activiteiten waarom het gaat
  • waarom de verdiensten van de kandidaat bijzonder zijn
  • wat het belang is voor de samenleving
  • in welke perioden de kandidaat actief is geweest. Hoeveel uur per week of per maand en is er nog sprake van actuele verdiensten
  • welke uitstraling de verdiensten hebben (lokaal, regionaal, landelijk of internationaal)
  • hoe groot de organisatie is waarin de kandidaat actief is
  • of er vergoedingen voor de activiteiten zijn (reis- en onkostenvergoedingen, presentiegeld, etc.) en zo ja om welke bedragen het gaat

Afhandeling

De burgemeester brengt advies uit over alle voorstellen. De Commissaris van de Koning van de provincie Zuid-Holland beoordeelt het voorstel en stuurt het naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Dit onafhankelijke college beoordeelt als laatste de aanvraag en geeft het definitieve advies. De afhandeling van uw aanvraag voor een Koninklijke Onderscheiding duurt 8 maanden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw K. Schimmelpenningh, telefoon 078 770 6389 en op de website van de kanselarij: www.lintjes.nl.