Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over de Algemene begraafplaats Papendrecht.

Hoe lang duurt het voordat ik toestemming krijg voor een begrafenis of asbezorging?

Begrafenis: binnen zes dagen (de dag van overlijden wordt niet meegerekend) informeren wij u over onze beslissing of u toestemming krijgt voor een begrafenis.

Asbezorging: binnen 30 dagen, na crematie, informeren wij u over onze beslissing of u toestemming krijgt voor asbezorging.

Kan ik de begrafenis of asbezorging via een uitvaartondernemer aanvragen?

Ja, u kunt ook via een uitvaartondernemer een verzoek tot begrafenis (pdf, 180 kB) of asbezorging (pdf, 176 kB) indienen. De uitvaartondernemer verzorgt dan voor u de aanvraag en de benodigde toestemming.

Kan de uitvaartondernemer voor mij de grafbedekking aanvragen?

Ja, u kunt ook via een uitvaartondernemer een vergunning grafbedekking (pdf, 40 kB) aanvragen. De uitvaartondernemer verzorgt dan voor u de aanvraag en de benodigde toestemming.

Wanneer vraag ik opgraven of herbegraven aan?

U vraagt opgraven of herbegraven aan wanneer het wenselijk is om de stoffelijke resten van een overledene die begraven is op de Algemene begraafplaats Papendrecht op te graven en daarna elders te begraven of te cremeren.

U vraagt dit aan door middel van een aanvraagformulier opgraven en herbegraven (pdf, 56 kB).

Hoe lang duurt het voor dat ik mijn toestemming krijg voor opgraven of herbegraven?

Binnen drie weken informeren wij u over onze beslissing of u de toestemming krijgt. Bij opgravingen binnen de wettelijke termijn van grafrust (10 jaar) is de schriftelijke toestemming van de Burgemeester nodig.

Op sommige graven ligt geen grafmonument. Mag dat zomaar?

In de Nadere regels voor grafbedekkingen e.d. kunt u nalezen wat er wel en niet mag op een graf. Nabestaanden zijn niet verplicht om een grafmonument te plaatsen. Op een particulier graf mag men ook kiezen voor beplanting of voor gras.

Wat gebeurt er met de resten als een graf wordt geruimd?

De stoffelijke resten krijgen hun definitieve rustplaats in een van de verzamelgraven op de begraafplaats. Deze bevinden zich langs de randen van de grafvelden en op andere gedeeltes van het terrein waar zich geen reguliere graven bevinden.

Zit uw vraag er niet bij?

Stel uw vraag via begraafplaats@papendrecht.nl.

Begraafplaats Papendrecht