Tarieven

Voor het begraven op de Algemene begraafplaats betaalt u kosten voor het graf, het begraven en het onderhoud van de begraafplaats.

De gemeenteraad stelt hiervoor ieder jaar de tarieven opnieuw vast. De begrafenisondernemer informeert u over deze kosten.

De actuele tarieven zijn: Lijkbezorgingsrechten 2022 / Tarieventabel 2022.

Een handzaam overzicht wat mogelijk is op de begraafplaats (incl. tarieven): productenoverzicht 2022

De actuele Verordening lijkbezorgingsrechten 2022.

Algemene begraafplaats Papendrecht