Tarieven

Voor het begraven op de Algemene begraafplaats betaalt u kosten voor het graf, het begraven en het onderhoud van de begraafplaats.

De gemeenteraad stelt hiervoor ieder jaar de tarieven opnieuw vast. De begrafenisondernemer informeert u over deze kosten.

De actuele tarieven zijn: Lijkbezorgingsrechten 2021.

De actuele Verordening lijkbezorgingsrechten.

Algemene begraafplaats Papendrecht