Tarieven

Voor het begraven op de Algemene begraafplaats betaalt u kosten voor het graf, het begraven en het onderhoud van de begraafplaats.

De gemeenteraad stelt hiervoor ieder jaar de tarieven opnieuw vast. De begrafenisondernemer informeert u over deze kosten.

De actuele tarieven zijn: Tarieventabel 2023.

Een handzaam overzicht wat mogelijk is op de begraafplaats (incl. tarieven): productenoverzicht 2023

De actuele Verordening lijkbezorgingsrechten 2023.

Algemene begraafplaats Papendrecht