Wet- en regelgeving

De volgende wet- en regelgeving is van toepassing op de Algemene begraafplaats:

Begraafplaats Papendrecht