Onderhoud en beheer

Het onderhoudsrecht is een verplichte bijdrage voor iedereen die rechthebbende of gebruiker is van een graflocatie of urnenplaats.

Anders dan het grafrecht geeft de betaling van deze onderhoudsbijdrage u geen speciale (onderhouds-)rechten voor de door u betaalde graflocatie. Het is een bijdrage in het onderhoud van de begraafplaats in zijn geheel, met inbegrip van alle grafvelden en asbestemmingslocaties, het aanwezige groen, de bomen, de paden en andere terreinvoorzieningen.

Houders van een urnenplaats of algemeen graf betalen een lager bedrag dan rechthebbende van een particulier graf.

De rechthebbende/gebruiker van het graf/urnenplaats zijn zelf verantwoordelijk voor het volgende:

  • schoonhouden gedenktekens;
  • stellen van de gedenktekens na verzakking;
  • onkruidvrij maken van het graf zelf;
  • bladvrij maken van het graf zelf;
  • verwijderen van verdorde bloemen.

Grafbeplanting

Op de algemene graven en urnenplaatsen geldt dat niet-blijvende beplanting (bloemen en dergelijke) niet buiten de maximale maten van de grafruimte mogen worden geplaatst. Blijvende beplanting is NIET toegestaan.

Op een particulier graf geldt dat de blijvende en niet-blijvende beplanting (bloemen en dergelijke) NIET buiten de maximale maten van de grafruimte mogen worden geplaatst. Blijvende beplanting is toegestaan maar heeft een maximale hoogte van 100 cm.

Het plaatsen van losse voorwerpen op graven en urnenplaatsen is NIET toegestaan als deze van glas zijn en/of kunnen weg waaien.

Het plaatsen van losse voorwerpen op, in of bij de urnenplaatsen/strooiveld is NIET toegestaan.

Begraafplaats Papendrecht