Oproep in verband met verlengen plaatsings- en onderhoudsrecht urnenplaatsen 2022

Conform Artikel 7, lid 6 van de beheersverordening algemene begraafplaats Papendrecht zijn de rechthebbenden van onderstaande urnenplaatsen in de urnenmuur benaderd om hen in de gelegenheid te stellen de uitgiftetermijn te verlengen.

De aan hen gerichte correspondentie kwam als onbestelbaar retour. In een aantal gevallen was het niet mogelijk de correspondentie te verzenden omdat het laatst bekende adres niet meer actueel was of de rechthebbende reeds overleden was.

Middels deze publicatie worden nabestaanden verzocht zich te melden zodat de rechten alsnog verlengd kunnen worden.
Indien een reactie uitblijft, vervallen de rechten een jaar na dagtekening van deze publicatie aan de gemeente Papendrecht.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de administratie van de algemene begraafplaats Papendrecht. 
Markt 22, 3351 PB Papendrecht, telefoon 14078 of per E-mail begraafplaats@papendrecht.nl 

vak

grafnr.

Asbus/urn van wijlen

Bestemmingsdatum

 

 

   

UM

026

Mevrouw A. Swijnenburg-Lakerveld en de heer H. Swijnenburg

29-11-2002 en 08-08-2013