Oproep rechthebbenden 2023 in verband met verlengen graf- en onderhoudsrecht

Conform Artikel 6, lid 6 van de beheersverordening algemene begraafplaats Papendrecht zijn de rechthebbenden van onderstaande particuliere graven benaderd om hen in de gelegenheid te stellen de uitgiftetermijn te verlengen.
De aan hen gerichte correspondentie kwam als onbestelbaar retour. In een aantal gevallen was het niet mogelijk de correspondentie te verzenden omdat het laatst bekende adres niet meer actueel was of de rechthebbende reeds overleden was.
Middels deze publicatie worden nabestaanden verzocht zich te melden zodat de rechten alsnog verlengd kunnen worden.
Indien een reactie uitblijft, vervallen de rechten een jaar na dagtekening van deze publicatie aan de gemeente Papendrecht.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de administratie van de algemene begraafplaats Papendrecht. 
Markt 22, 3351 PB Papendrecht, telefoon 14078 of per E-mail begraafplaats@papendrecht.nl 

 

vak

grafnr.

waarin begraven

begraafdatum

Ft

077

De heer A. Klop / Mevrouw M. Haak

17-11-1973 / 22-04-1982

Ft

079

De heer J. Romijn / Mevrouw H. Vastenhout

22-11-1973 / 11-11-1991

Ft

507

De heer B. Verheul / Mevrouw M. Verheul-Visser

11-04-1983 / 03-03-2000

Ft

508

De heer J. de Groot / Mevrouw J.M. Mourik

26-04-1983 / 04-02-1987

Ft

520

De heer J. van der Stelt / Mevrouw J. Verbree

02-09-1983 / 29-11-1984

Ft

523

De heer J. Bezemer / Mevrouw C.J. Bezemer-de Korver

12-10-1983 / 31-05-2005