Oproep rechthebbenden in verband met verlengen graf- en onderhoudsrecht particulieren graven 2021

Conform Artikel 6, lid 6 van de beheersverordening algemene begraafplaats Papendrecht zijn de rechthebbenden van onderstaande particuliere graven benaderd om hen in de gelegenheid te stellen de uitgiftetermijn te verlengen.

De aan hen gerichte correspondentie kwam als onbestelbaar retour. In een aantal gevallen was het niet mogelijk de correspondentie te verzenden omdat het laatst bekende adres niet meer actueel was of de rechthebbende reeds overleden was.

Middels deze publicatie worden nabestaanden verzocht zich te melden zodat de rechten alsnog verlengd kunnen worden.

Indien een reactie uitblijft, vervallen de rechten een jaar na dagtekening van deze publicatie aan de gemeente Papendrecht.

 

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de administratie van de algemene begraafplaats Papendrecht.

Markt 22, 3351 PB Papendrecht, telefoon 14078 of per E-mail begraafplaats@papendrecht.nl

 

Papendrecht, 08-04-2021

 

J. (Johan) Bakker

Teamleider

 

 

vak

grafnr.

waarin begraven

begraafdatum

Ft

087

De heer J. Verheul en

Mevrouw A. de Koning

01-11-1971

12-03-1994

Ft

430

De heer G.C. van der Wiel en

Mevrouw A. Pruissen

07-01-1981

16-05-1991

Ft

431

Mevrouw T. Robbemond en

De heer T. van den Adel

08-01-1981

21-12-1993

Ft

432

De heer C. Hubers

02-02-1981

Ft

433

De heer R. Hackmann en

De heer D. Hackmann

05-05-1981

25-04-1989

Ft

435

De heer J.C.G. Dikkeboom en

Mevrouw J.M. Dikkeboom-Kloosterman

18-02-1981

22-04-2011

Ft

442

Mevrouw H. van der Have

29-04-1981

Ft

443

De heer A.J.M. Vondermans en

Mevrouw G. Vondermans-Bot

06-05-1981

02-05-1994

Ft

444

Mevrouw P. van Ham en

De heer B. van Dalen

13-05-1981

24-01-1986

Ft

445

Mevrouw C.C. Stout en

De heer J. de Ruiter

14-05-1981

11-02-1983

Ft

 

446

De heer M. Droogleever en

Mevrouw P. Kradolfer

16-05-1981

06-01-2003

Ft

449

De heer A. te Veldhuis en

Mevrouw T. de Braaf

10-07-1981

01-06-1989

Ft

464

De heer J.G. Wubbeling en

Mevrouw G.M. Wubbeling-de Bondt

28-10-1981

23-06-1998

Ft

470

Mevrouw A. van Dalen en

De heer W. Nederlof

24-11-1981

30-12-1982