Oproep rechthebbenden in verband met verlengen graf- en onderhoudsrecht 2020

Conform Artikel 6, lid 6 van de beheersverordening algemene begraafplaats Papendrecht zijn de rechthebbenden van onderstaande particuliere graven benaderd om hen in de gelegenheid te stellen de uitgiftetermijn te verlengen.

De aan hen gerichte correspondentie kwam als onbestelbaar retour. In een aantal gevallen was het niet mogelijk de correspondentie te verzenden omdat het laatst bekende adres niet meer actueel was of de rechthebbende reeds overleden was.

Middels deze publicatie worden nabestaanden verzocht zich te melden zodat de rechten alsnog verlengd kunnen worden.

Indien een reactie uitblijft, vervallen de rechten een jaar na dagtekening van deze publicatie aan de gemeente Papendrecht.

 

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de administratie van de algemene begraafplaats Papendrecht.

Markt 22, 3351 PB Papendrecht, telefoon 078-7706260 of per E-mail begraafplaats@papendrecht.nl

 

Papendrecht, 12-10-2020

 

J. (Johan) Bakker

Teamleider

 

 

vak

grafnr.

waarin begraven

begraafdatum

Ft

242

Mevrouw L. Huisman en

De heer J. Plaisier

03-12-1975 en

14-02-1984

Ft

392

De heer P. van Wijngaarden en

Mevrouw N.J. IJzerman

23-01-1980 en

02-10-1992

Ft

396

De heer A. Versteeg en

Mevrouw H.J. van Dalen

11-03-1980 en

05-10-1989

Ft

399

Mevrouw C. Davids

02-04-1980

 

Ft

401

Mevrouw E. Bisel en

De heer G. den Braber

15-04-1980 en

25-02-2000

Ft

402

Mevrouw A.L.J. Sonneveld en

De heer J.J. de Priester

25-04-1980 en

18-01-1991

Ft

405

De heer A. Dekker en

Mevrouw J.C. van Wijngaarden

16-05-1980 en

20-11-1987

Ft

406

De heer T. de Haan

 

21-05-1980

Ft

409

De heer K. van Wijngaarden en

Mevrouw A. Bezemer

 

21-06-1980 en

11-07-1991

Ft

 

413

Mevrouw G.C. Verhoef en

De heer G. van Rijswijk

25-07-1980 en

14-05-1987

Ft

420

Mevrouw N. Broere

06-10-1980

 

Ft

421

Mevrouw G.N. Eerland en

De heer C. Broere

20-06-1992 en

02-02-2000

RK

017

De heer P.P. Hendriks

03-10-1980