Opheffen algemene graven

De gemeente Papendrecht heeft één algemene begraafplaats. Om voldoende begraafcapaciteit voor nu en in de toekomst te houden gaat de gemeente over tot het opheffen van grafvelden waarvan de termijn van 20 jaar is afgelopen.

Het betreft Veld N, met de grafnummers 1 t/m 49 (vervallen na 31-12-2018)  en veld Rka, met de grafnummers 20 t/m 26 (vervallen na 31-12-2018).

Het gaat om in totaal 56 graven.

In eerdere publicaties zijn de belanghebbenden en nabestaanden geïnformeerd over de mogelijkheden bij het opheffen van de algemene graven.

Op deze grafvelden zal vanaf februari 2019 de beplanting en de monumenten definitief worden verwijderd.

Voor eventuele vragen kunt u zich richten tot de beheerder van de begraafplaats, telefoon 078 - 770 6260 of per e-mail begraafplaats@papendrecht.nl.