Oproep rechthebbende voor het jaar 2018

Conform Artikel 6, lid 6 van de Beheersverordening Algemene Begraafplaats Papendrecht zijn de rechthebbenden van onderstaande particuliere graven benaderd om hen in de gelegenheid te stellen de uitgiftetermijn te verlengen.

De aan hen gerichte correspondentie kwam als onbestelbaar retour. In een aantal gevallen was het niet mogelijk de correspondentie te verzenden omdat het laatst bekende adres niet meer actueel was of de rechthebbende reeds overleden was.

Middels deze publicatie worden nabestaanden verzocht zich te melden zodat de rechten alsnog verlengd kunnen worden.

Indien een reactie uitblijft, vervallen de rechten een jaar na dagtekening van deze publicatie aan de gemeente Papendrecht.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de administratie van de algemene begraafplaats Papendrecht, Markt 22, 3351 PB Papendrecht, telefoon 078 - 770 6260 of per e-mail begraafplaats@papendrecht.nl.

Papendrecht, 12-01-2018

E.P. (Edwin) Korsmit
Beheerder algemene begraafplaats Papendrecht