Urnenplaatsen

De meeste urnenplaatsen op de Algemene begraafplaats bieden plaats aan twee asbussen. De uitgiftetermijn voor een urnenplaats is 5 of 10 of 15 of 20 jaar. Bij uitgifte van de urnenplaats bent u verplicht de grafrechten en onderhoudsrechten voor 5 of 10 of 15 of 20 jaar af te kopen en dus vooruit te betalen.

Verlengen grafrechten

Na het verstrijken van de uitgiftetermijn heeft de belanghebbende het wettelijk recht om de grafrechten steeds opnieuw te verlengen, tenzij dit uit oogpunt van het beheer van de algemene begraafplaats bezwaarlijk is. Dit kan met een termijn van 5, 10, 15 of (maximaal) 20 jaar.

Wilt u meer informatie over de tarieven (uitgifte of verlengen), gan naar Tarieven. Wilt u een verlenging aanvragen, ga naar Formulieren.

De begraafplaats stelt u een jaar voordat de grafrechttermijn afloopt hiervan schriftelijk op de hoogte, waarna u uw keuze voor verlenging kenbaar kunt maken. Verlengt u de grafrechten niet, dan doet u daarmee afstand van de urnenplaats (de rechten vervallen). De urnenplaats mag worden geruimd, waarna het ter beschikking komt voor heruitgifte.

Wanneer de belanghebbende niet reageert op het bericht dat de grafrechten verlopen (iemand is bijvoorbeeld verhuisd zonder het nieuwe adres door te geven en de brief is onbestelbaar retour gekomen, of de belanghebbende is overleden), wordt er gedurende een jaar een bordje of sticker op de urnenplaats geplaatst.

Ook worden de betreffende locatienummers met de namen van de overledenen gepubliceerd op deze website. Zo kunnen nabestaanden die de urnenplaats toch graag in stand willen houden zich alsnog melden.

Vervallen grafrechten

Wanneer zich een jaar na de oproep nog steeds niemand heeft gemeld en/of de belanghebbende is overleden en de rechten zijn niet binnen een jaar overgeschreven op naam van een nieuwe belanghebbende, dan worden de grafrechten vervallen verklaard. (Zie ook artikel 16 van de Beheersverordening).

De locaties waarop dit besluit van toepassing is worden publiekelijk bekend gemaakt op de begraafplaats, in gemeentenieuws in de huis-aan-huis uitgave van het Papendrecht Nieuwsblad en op deze website.

Urnenplaatsen op begraafplaats Papendrecht