Kindergraf

Een Kindergraf biedt plaats aan één overledene. De uitgiftetermijn voor een Kindergraf op de Algemene begraafplaats bedraagt 15 of 20 of 25 of 30 of 35 of 40 jaar voor een graf. Als rechthebbende bent u degene die bepaalt hoe lang het graf in stand blijft.

Bij uitgifte van het graf bent u verplicht de grafrechten en onderhoudsrechten voor de uitgiftetermijn (dat wil zeggen voor 15 of 20 of 25 of 30 of 35 of 40 jaar) af te kopen en dus vooruit te betalen. Daardoor lijkt een Kindergraf erg duur, maar wanneer u het bedrag omrekent per jaar, valt het eigenlijk wel mee.

Verlengen grafrechten

Na het verstrijken van de uitgiftetermijn heeft de rechthebbende het wettelijk recht om de grafrechten steeds opnieuw te verlengen. Dit kan met een termijn van 5, 10, 15 of (maximaal) 20 jaar. Wilt u meer informatie over de tarieven (uitgifte of verlengen), ga naar Tarieven. Wilt u een verlenging aanvragen, ga naar Formulieren.

De begraafplaats stelt u een jaar voordat de grafrechttermijn afloopt hiervan schriftelijk op de hoogte, waarna u uw keuze voor verlenging kenbaar kunt maken. Verlengt u de grafrechten niet, dan doet u daarmee afstand van het graf (de rechten vervallen). Het graf mag worden geruimd, waarna het graf ter beschikking komt voor heruitgifte.

Wanneer de rechthebbende niet reageert op het bericht dat de grafrechten verlopen (iemand is bijvoorbeeld verhuisd zonder het nieuwe adres door te geven en de brief is onbestelbaar retour gekomen, of de rechthebbende is overleden), wordt er gedurende een jaar een bordje of een sticker op het graf geplaatst.

Ook worden de betreffende graflocatienummers met de namen van de overledenen gepubliceerd op deze website. Zo kunnen nabestaanden die het graf toch graag in stand willen houden zich alsnog melden.

Vervallen grafrechten

Wanneer zich een jaar na de oproep nog steeds niemand heeft gemeld en/of de rechthebbende is overleden en de rechten zijn niet binnen een jaar overgeschreven op naam van een nieuwe rechthebbende, dan worden de grafrechten vervallen verklaard (zie ook artikel 16 van de Beheersverordening). De graflocaties waarop dit besluit van toepassing is worden publiekelijk bekend gemaakt op de begraafplaats, in gemeentenieuws in de huis-aan-huis uitgave van het Papendrechts Nieuwsblad en op deze website.

Kindergraven op begraafplaats Papendrecht