Grafrechten

Grafrechten geven recht op het gebruik van een bepaalde plek op de begraafplaats voor een bepaalde periode.

Het grafrecht staat los van het feit of de graflocatie daadwerkelijk in gebruik genomen wordt. Dat gebeurt pas wanneer er een begrafenis of bijzetting plaatsvindt, hiervoor betaalt u dan aparte begraafrechten.

Al deze rechten, evenals het onderhoudsrecht, worden door de Algemene begraafplaats in rekening gebracht in de vorm van een belastingaanslag. Het zijn publiekrechtelijke heffingen die door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Bij de grafrechten en de bijbehorende gebruiksrechten van de graflocatie zijn er belangrijke verschillen tussen een algemeen graf of een particulier graf.

Algemene begraafplaats Papendrecht