Algemeen graf

Algemene graven worden uitgegeven voor een periode van 15 jaar. Dat betekent dat u als nabestaande of gebruiker er gedurende 15 jaar zeker van kunt zijn dat het betreffende graf in stand wordt gehouden.

Daarna wordt het graf opgeheven. Verlenging van een algemeen graf is NIET mogelijk.

Aflopen termijn

Na 15 jaar houdt een algemeen graf op te bestaan, het graf wordt als het ware opgeheven. Een algemeen graf kunt u dus niet verlengen. Uiterlijk een half jaar voordat de grafrechttermijn afloopt wordt hiervan melding gemaakt bij het graf(veld) en in de vitrinekast op de begraafplaats.

Zo wordt elke grafbezoeker hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Ook worden de graven die verlopen zijn bekend gemaakt in het gemeentenieuws in de huis-aan-huis uitgave van het Papendrechts Nieuwsblad en op de website van de begraafplaats.

Daarnaast ontvangt de aanvrager van de begrafenis, op het adres dat deze destijds aan de grafadministratie heeft opgegeven, een brief thuis, waarin de datum staat vermeld waarop de graftermijn verloopt en het graf wordt opgeheven.

Heeft u een algemeen graf waarvan u vermoedt dat de termijn binnenkort afloopt en u heeft geen bericht gezien of ontvangen? Neemt u dan contact op met de Algemene begraafplaats.

Opheffen algemeen graf

Wanneer iedereen in kennis is gesteld van het aflopen van de grafrechttermijn, worden op de daarvoor aangegeven datum de betreffende algemene graven opgeheven. Vanaf dat moment gaat de gemeente over tot het verwijderen en vernietigen van de grafbedekking.

Als u als nabestaande belangstelling heeft om het grafmonument op te halen, dan kan dat. Deze wens dient u tijdig kenbaar te maken bij de administratie van de Algemene begraafplaats. Nadat de grafbedekking is verwijderd worden de stoffelijke resten geruimd en overgebracht naar een verzamelgraf op de begraafplaats waar ze hun laatste, definitieve rustplaats krijgen.

Opgraven en herbegraven of cremeren

Wanneer u na afloop van de grafrechttermijn niet wilt dat de stoffelijke resten worden geruimd, of u blijft behoefte houden aan een eigen gedenkplaats, is er de mogelijkheid om de stoffelijke resten individueel te laten opgraven. Hiervoor geldt een speciaal tarief. Bovendien hebt u hiervoor een "Verlof tot opgraven" nodig van de burgemeester, u kunt dit aanvragen door middel van het Aanvraagformulier Opgraven en herbegraven of cremeren (pdf, 56 kB).

Daarna kunt u de resten laten herbegraven in een particulier graf of laten cremeren. Opnieuw begraven in een algemeen graf behoort niet tot de mogelijkheden.

Algemene begraafplaats Papendrecht