Grafrechten

Grafrechten geven recht op het gebruik van een bepaalde plek op de begraafplaats voor een bepaalde periode.

 • Grafrechten

  Grafrechten geven recht op het gebruik van een bepaalde plek op de begraafplaats voor een bepaalde periode.

 • Algemeen graf

  Algemene graven worden uitgegeven voor een periode van 15 jaar. Dat betekent dat u als nabestaande of gebruiker er gedurende 15 jaar zeker van kunt zijn dat het betreffende graf in stand wordt gehouden.

 • Particulier graf

  Een particulier graf biedt plaats aan twee overledenen. De uitgiftetermijn voor een particulier graf op de Algemene begraafplaats bedraagt 15 of 20 of 25 of 30 of 35 of 40 jaar voor een graf. Als rechthebbende bent u degene die bepaalt wie er in het graf begraven worden en hoe lang het graf in stand blijft.

 • Kindergraf

  Een Kindergraf biedt plaats aan één overledene. De uitgiftetermijn voor een Kindergraf op de Algemene begraafplaats bedraagt 15 of 20 of 25 of 30 of 35 of 40 jaar voor een graf. Als rechthebbende bent u degene die bepaalt hoe lang het graf in stand blijft.

 • Urnenplaatsen

  De meeste urnenplaatsen op de Algemene begraafplaats bieden plaats aan twee asbussen. De uitgiftetermijn voor een urnenplaats is 5 of 10 of 15 of 20 jaar. Bij uitgifte van de urnenplaats bent u verplicht de grafrechten en onderhoudsrechten voor 5 of 10 of 15 of 20 jaar af te kopen en dus vooruit te betalen.