Grafrechten

Grafrechten geven recht op het gebruik van een bepaalde plek op de begraafplaats voor een bepaalde periode.

 • Grafrechten

  Grafrechten geven recht op het gebruik van een bepaalde plek op de begraafplaats voor een bepaalde periode.

 • Algemeen graf

  Algemene graven worden uitgegeven voor een periode van 20 jaar. Dat betekent dat u als nabestaande of gebruiker er gedurende 20 jaar zeker van kunt zijn dat het betreffende graf in stand wordt gehouden.

 • Particulier graf

  Een particulier graf biedt plaats aan twee overledenen. De uitgiftetermijn voor een particulier graf op de Algemene begraafplaats bedraagt 40 jaar voor een graf. Als rechthebbende bent u degene die bepaalt wie er in het graf begraven worden en hoe lang het graf in stand blijft.

 • Kindergraf

  Een Kindergraf biedt plaats aan één overledene. De uitgiftetermijn voor een Kindergraf op de Algemene begraafplaats bedraagt 40 jaar voor een graf. Als rechthebbende bent u degene die bepaalt hoe lang het graf in stand blijft.

 • Urnenplaatsen

  De meeste urnenplaatsen op de Algemene begraafplaats bieden plaats aan twee asbussen. De uitgiftetermijn voor een urnenplaats is 20 jaar. Bij uitgifte van de urnenplaats bent u verplicht de grafrechten en onderhoudsrechten voor 20 jaar af te kopen en dus vooruit te betalen.