Onderhoud grafbedekking

De Algemene begraafplaats pleegt geen onderhoud aan de grafbedekking, dat is aan de rechthebbende/gebruiker van het graf.

Algemene begraafplaats Papendecht