Grafbedekking

De Algemene begraafplaats heeft voorschriften wat betreft afmetingen, materiaalgebruik en wijze van aanbrengen van grafbedekking.

Meer informatie vindt u in de:

In alle gevallen geldt dat de rechthebbende/gebruiker moet gedogen dat de grafbedekking tijdelijk kan worden verwijderd of verplaatst als dit noodzakelijk is voor de begraving of urnbijzetting in het betreffende graf of in een naast gelegen graf, of om andere redenen.

Voor meer informatie over:

Algemene begraafplaats Papendecht