Gedenktekens

Voor het plaatsen van een gedenkteken op een graf/urnenplaats is een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders nodig. Een steenhouwer kan u hierbij adviseren.

Gedenktekens mogen op de Algemene begraafplaats alleen bestaan uit duurzame materialen.

Voor meer informatie over afmetingen en materiaal gebruik kunt u de Nadere regels grafbedekkingen e.d. raadplegen.

Vergunning grafbedekking aanvragen

Wilt u een vergunning voor een grafbedekking aanvragen, ga naar Formulieren.

Algemene begraafplaats Papendecht