Landelijke Organisatie voor Begraafplaatsen (LOB)

De gemeente Papendrecht, als eigenaar en beheerder van de Algemene begraafplaats, is aangesloten bij de Landelijke Organisatie voor Begraafplaatsen (LOB).

Het LOB is een vereniging van circa zeshonderd leden die gezamenlijk zo'n 2.500 begraafplaatsen beheren en de verantwoordelijkheid dragen voor circa 80% van de begravingen in Nederland. Het ledenbestand bestaat uit beheerders van begraafplaatsen van gemeenten, kerkbesturen of kerkgenootschappen (Rooms Katholiek, Nederlands Hervormd en Joods) en particuliere stichtingen of ondernemingen.

Logo Landelijke Organisatie voor Begraafplaatsen (LOB)