Particulier graf

Een particulier graf biedt plaats aan twee overledenen. De uitgiftetermijn voor elk particulier graf is 15 of 20 of 25 of 30 of 35 of 40 jaar. Bij de uitgifte betaalt u de grafrechten voorruit.

Over de kosten

Houd u rekening met de verplichte afkoop van de onderhoudsrechten. Die kosten komen erbij. In eerste instantie lijkt een particulier graf misschien een dure aangelegenheid, maar als u uitrekent wat de kosten per jaar zijn, dan valt het eigenlijk mee. Vooral als u zich realiseert dat u de zeggenschap krijgt over een "eigen" gedenkplek die u in stand kunt houden zolang u dat wilt.

Meer informatie over de kosten vindt u bij Tarieven.

Grafkeuze

De beheerder van de Algemene begraafplaats wijst particuliere graven op volgorde toe.

Wilt u een particulier graf aanvragen, ga naar Formulieren.

Rechthebbende

Na de tenaamstelling van het graf ontvangt u een grafakte waarin uw uitsluitend recht op deze graflocatie is vastgelegd. Vanaf dat moment bent u de rechthebbende van het graf. U bepaalt niet alleen welke overledenen er in dat graf begraven worden, maar u heeft ook het wettelijk recht om na afloop van de uitgiftetermijn, steeds opnieuw de grafrechten te verlengen. Dat kan met tijdseenheden van 5, 10, 15 en 20 jaar per keer.

Overdragen grafrechten

Grafrechten kunnen, onder bepaalde voorwaarden, worden overgeschreven op naam van een nieuwe rechthebbende. Zo kunnen particuliere graven voor meerdere generaties behouden blijven.

Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid, ga naar Formulieren.

Begraafplaats Papendrecht