Kindergraf

De Algemene begraafplaats voorziet ook in particuliere kindergraven. Deze zijn bestemd voor een overleden kind van 0 t/m 11 jaar.

Hiermee komt de Algemene begraafplaats tegemoet aan de wens van veel ouders om hun overleden kind een "eigen" individuele rustplaats te bieden.

De kindergraven hebben een speciale afmeting en zijn veel goedkoper dan een regulier graf voor volwassen. De uitgiftetermijn voor een particulier kindergraf bedraagt 15 of 20 of 25 of 30 of 40 jaar. Na het aflopen van de uitgiftetermijn hebben de rechthebbenden de mogelijkheid om de grafrechten steeds opnieuw te verlengen.

Kinderen kunnen ook altijd in een "gewoon" particulier graf begraven worden. Dit biedt de mogelijkheid om als ouders later met het overleden kind herenigd te worden; iets wat in een kindergraf niet mogelijk is.

Aanvragen

Wilt u een kindergraf aanvragen, ga naar Formulieren.

Kindergraven op begraafplaats Papendrecht