Algemeen graf

Algemene graven worden uitgegeven voor een periode van 15 jaar. Dat betekent dat u als nabestaande of gebruiker er gedurende 15 jaar zeker van kunt zijn dat het betreffende graf in stand wordt gehouden.

Een algemeen graf biedt plaats aan twee overledenen.

De overledenen die in een algemeen graf worden bijgezet zijn altijd onbekenden van elkaar. Begraving geschiedt op volgorde van binnenkomst; u heeft als nabestaande geen zeggenschap over wie er in het graf begraven worden.

Kosten

De kosten van een algemeen graf zijn relatief laag. U betaalt niet voor het uitsluitend grafrecht zoals bij een particulier graf. Voor de onderhoudsrechten geldt een aangepast tarief.

Uitgiftetermijn

De uitgiftetermijn van een algemeen graf kan nooit worden verlengd. Na 15 jaar houdt het graf op te bestaan. De grafbedekking wordt verwijderd en de stoffelijke resten worden "geruimd". De nabestaanden beslissen dan over de stoffelijke resten. Indien er geen beslissing wordt genomen, dan worden deze resten overgeplaatst naar een verzamelgraf op de begraafplaats.

Aanvragen

Wilt u een algemeen graf aanvragen, ga naar Formulieren.

Begraafplaats Papendrecht