Urnenzuil

Een gesloten ruimte in een urnenzuil. Hier kunt u één asbus bijzetten.

Voor het gebruik van een plek in de urnenzuil betaalt u grafrechten en onderhoudsrechten, maar deze zijn veel lager dan bij een gewoon graf.

Uitgiftetermijn

De uitgiftetermijn van een plek in de urnenzuil is 5 of 10 of 15 of 20 jaar. Na de uitgiftetermijn biedt de Algemene begraafplaats vrijwel altijd de mogelijkheid om de rechten te verlengen.

Wilt u meer informatie over tarieven (uitgifte of verlengen), ga naar Tarieven. Wilt u een plek in een urnenzuil aanvragen, ga naar Formulieren.

Gebruiker

Na de tenaamstelling van het graf ontvangt u een grafakte waarin uw gebruiksrecht op deze graflocatie is vastgelegd. Vanaf dat moment bent u gebruiker van een plek in de urnenzuil. U bepaalt niet alleen welke overledenen er in de urnenzuil bijgezet wordt, maar u heeft ook het recht om na afloop van de uitgiftetermijn, steeds opnieuw de grafrechten te verlengen tenzij dit uit oogpunt van het beheer van de algemene begraafplaats bezwaarlijk is. Het verlengen kan met tijdseenheden van 5, 10, 15 en 20 jaar per keer.

Overdragen grafrechten

Grafrechten kunnen, onder bepaalde voorwaarden, worden overgeschreven op naam van een nieuwe gebruiker. Zo kan het graf in de urnenzuil voor meerdere generaties behouden blijven.

Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid, ga naar Formulieren.

Urnenzuil op begraafplaats Papendrecht