Urnentuin

De Algemene begraafplaats beschikt over een urnentuin. U kunt daar een plek aanvragen waar u dan twee asbussen met of zonder urn kunt bijzetten.

Voor het gebruik van een plek in de urnentuin betaalt u grafrechten en onderhoudsrechten, maar deze zijn veel lager dan bij een gewoon graf.

Uitgiftetermijn

De uitgiftetermijn van een plek in de urnentuin is 5 of 10 of 15 of 20 jaar. Na de uitgiftetermijn biedt de Algemene begraafplaats vrijwel altijd de mogelijkheid om de rechten te verlengen.

Wilt u meer informatie over de tarieven (uitgifte als verlengen), ga naar Tarieven. Wilt u een plek in de urnentuin aanvragen, ga naar Formulieren.

Gebruiker

Na de tenaamstelling van het graf ontvangt u een grafakte waarin uw gebruiksrecht op deze graflocatie is vastgelegd. Vanaf dat moment bent u de gebruiker van de urnenplaats. U bepaalt niet alleen welke overledenen er in dat plekje van de urnentuin begraven worden, maar u heeft ook het recht om na afloop van de uitgiftetermijn, steeds opnieuw de grafrechten te verlengen tenzij dit uit oogpunt van het beheer van de algemene begraafplaats bezwaarlijk is. Dat kan met tijdseenheden van 5, 10, 15 en 20 jaar per keer.

Overdragen grafrechten

Grafrechten kunnen, onder bepaalde voorwaarden, worden overgeschreven op naam van een nieuwe gebruiker. Zo kunnen plekken in de urnentuin voor meerdere generaties behouden blijven.

Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid, ga naar Formulieren.

Urnentuin