Urnengraf in de urnenvallei

In een urnengraf kunt u twee asbussen bijzetten.

Voor het gebruik van een urnengraf betaalt u grafrechten en onderhoudsrechten, maar deze zijn veel lager dan bij een gewoon graf.

Uitgiftetermijn

De uitgiftetermijn van een urnengraf is 5 of 10 of 15 of 20 jaar. Na de uitgiftetermijn biedt de Algemene begraafplaats vrijwel altijd de mogelijkheid om de rechten te verlengen.

Wiltu meer informatie over de tarieven (uitgifte als verlengen), ga naar Tarieven. Wilt u een urnengraf aanvragen, ga naar Formulieren.

Gebruiker

Na de tenaamstelling van het graf ontvangt u een grafakte waarin uw gebruiksrecht op deze graflocatie is vastgelegd. Vanaf dat moment bent u de gebruiker van het urnengraf. U bepaalt niet alleen welke overledenen er in dat urnengraf begraven worden, maar u heeft ook het recht om na afloop van de uitgiftetermijn, steeds opnieuw de grafrechten te verlengen tenzij dit uit oogpunt van het beheer van de algemene begraafplaats bezwaarlijk is. Het verlengen kan met tijdseenheden van 5, 10, 15 en 20 jaar per keer.

Overdragen grafrechten

Grafrechten kunnen, onder bepaalde voorwaarden, worden overgeschreven op naam van een nieuwe gebruiker. Zo kunnen urnengraven voor meerdere generaties behouden blijven. Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid, ga naar Formulieren.

Urnenvallei