Huishoudelijk afval

HVC (huisvuilcentrale) haalt het huishoudelijk afval binnen de gemeente Papendrecht op. Onder huishoudelijk afval valt restafval en groente-, fruit- en tuinafval (gft). HVC heeft een digitale inzamelkalender samengesteld.

Op deze inzamelkalender staat vermeld wat de inzameldagen zijn voor huishoudelijk afval, oud papier en klein chemisch afval. Ook leest u op de digitale inzamelkalender hoe u andere soorten afval kunt aanbieden.

Direct naar de inzamelkalender

Extra (restafval)container nodig?
Het kan gebeuren dat het huidige aantal afvalcontainers (rest/PMD/GFT/Papier) toch niet voldoende is.
In bijzondere gevallen (ziekte/gezinsgrootte e.d.) is het mogelijk om een extra container aan te vragen.
Dat kunt u doen via deze link: Aanvraag Afvalcontainerverstrekking

Uw aanvraag wordt dan getoetst aan de Afvalstoffenverordening.

De komende jaren verandert de manier waarop het afval in Papendrecht wordt ingezameld. Dat gebeurt in fases, te beginnen in de wijken Wilgendonk en Molenvliet.
Meer informatie hierover.