Veel gestelde vragen en antwoorden afvalinzameling

Misschien staat het antwoord op uw vraag hier al tussen?

Hieronder een overzicht van vragen die vaak aan de gemeente gesteld worden op het gebied van afval. De antwoorden staan er meteen onder. Staat uw vraag er niet bij of is u iets niet duidelijk? Mail dan naar afval@papendrecht.nl

 1. Waarom deze nieuwe afvalinzameling?
  In Papendrecht wordt jaarlijks ruim 240 kg restafval per inwoner opgehaald en verbrand. Dit is niet alleen duur maar er gaan ook kostbare grondstoffen verloren. Om dit te verbeteren heeft de gemeenteraad besloten dit in twee stappen te verbeteren naar 100 kg per inwoner en 75% hergebruik. De inzet is dat bewoners (nog) bewuster hun afval scheiden. Zo kunnen veel kostbare grondstoffen opnieuw gebruikt worden en houden bewoners weinig restafval over. We noemen deze manier van afval inzamelen: omgekeerd inzamelen.
   
 2. Wat houden die twee stappen in?
  De eerste stap wordt het invoeren van omgekeerd inzamelen restafval in de hele gemeente. In de wijk Oostpolder is deze wijze van afvalinzameling al in 2019 ingevoerd. De tweede stap is aansluitend de invoering van het recycletarief. Bewoners die hun afval goed scheiden betalen een lager tarief dan bewoners die minder goed hun afval scheiden.
   
 3. Hoe werkt omgekeerd inzamelen?
  Omgekeerd Inzamelen betekent dat herbruikbare grondstoffen, zoals groente-, fruit- en tuinafval (GFT), plasticverpakkingen, blik en drinkpakken (PBD), papier en karton aan huis worden opgehaald. De kleine hoeveelheid restafval die overblijft, brengt u naar een ondergrondse container in de directe omgeving. Op deze manier gaan we afval meer en beter scheiden zodat er minder bruikbare grondstoffen in de verbrandingsoven verdwijnen.
   
 4. Waarom heeft de gemeente voor dit systeem gekozen?
  Dit systeem van inzamelen laat betere resultaten zien dan vergelijkbare systemen.
   
 5. Waarom is de afvalinzameling bij laagbouw anders dan bij hoogbouw?
  Bij de appartementen wordt de afvalinzameling anders geregeld. In het flatgebouw is de papierinzameling vaak goed georganiseerd met rolcontainers. Inzet is om ook voor PBD een rolcontainer in de flat te plaatsen. Voor het GFT (en eetresten) komt buiten de flat een GFT cocon . Om het wegbrengen van GFTe vanuit de keuken te helpen stelt de gemeente een keukenbakje voor op of in het keukenkastje beschikbaar. De verschillende modellen zijn op de informatieavond te zien. Bewoners van appartementen kunnen hun voorkeur aangeven.
   
 6. Wat betekent de invoering van het recycletarief voor inwoners?
  De planning is dat per 1 januari 2024 in heel Papendrecht het recycletarief voor restafval wordt ingevoerd. Dit bestaat uit een vast- en variabel tarief. Het vaste tarief zit in de Afvalstoffenheffing waar elk huishouden jaarlijks een aanslag van krijgt. Het variabel tarief is wat u betaalt elke keer dat u restafval in de container gooit. Dit doet u met een pasje. Het aantal keren dat u gebruik maakt van de container, wordt het volgende kalenderjaar verrekend in de aanslag Afvalstoffenheffing.
   
 7. Waar kan ik meer lezen over wat het betekent?
  In het uitvoeringsplan staan onder meer uitgangspunten en aanvullende (maatwerk)maatregelen voor bijvoorbeeld dijkwoningen. Verder staan in het locatieplan waar ondergrondse containers voor restafval worden voorgesteld. Dit komt op deze website te staan en kunt u digitaal lezen en eventueel downloaden. Beide plannen liggen ook ter inzage op de leestafel in het gemeentehuis aan de Markt 22 in Papendrecht. U kunt op verschillende manier op deze plannen reageren. Bewoners van de wijken die aan de beurt zijn (als eerste Molenvliet en Wilgendonk) krijgen hierover een brief van de gemeente.
   
 8. Wat gebeurt er met mijn opmerkingen?
  Wij verwerken de opmerkingen zoveel als mogelijk en passen de locatietekeningen daarop aan. Kunnen wij uw opmerkingen niet verwerken, dan leggen wij u uit waarom dat niet kan. Het aangepaste plan komt dan weer ter inzage. Daarna stelt het college een besluit om het locatieplan vast. Ook de definitieve versie van het locatieplan publiceren wij op deze website en kunt u weer inzien op de leestafel in het gemeentehuis.
   
 9. Wanneer start de uitvoering?
  Eind 2022 kunnen de eerste containers geplaatst worden. Het streven is om in het eerste kwartaal van 2023 de ondergrondse containers voor restafval open te stellen.
   
 10. Wat kan ik binnenkort al zien in mijn wijk?
  Voor het oriënteren van de locaties van de ondergrondse containers worden er de komende periode proefsleuven gegraven om de ligging van bestaande kabels en leidingen te onderzoeken.
   
 11. Waar kan ik terecht met mijn vragen?
  U kunt mailen naar afval@papendrecht.nl. Bellen kan natuurlijk ook. Belt u het algemene nummer van de gemeente, 14 078, spreek in "gemeente Papendrecht", dan krijgt u een telefoniste aan de lijn. Zij verbindt u door met de juiste medewerker. Hij/Zij zal dan proberen uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden of belt u op een later moment terug.