Vooraankondiging invoering recycletarief afvalinzameling

Als de gemeenteraad ermee akkoord gaat, gaat op 1 januari 2024 het recycletarief in. Dit betekent dat betalen voor het inzamelen van afval via de afvalstoffenheffing voortaan anders verdeeld is.

Gemeenteraad besluit 7 december 2023

Vooraankondiging recycletarief afvalinzameling

In 2023 gaat heel Papendrecht over op een nieuwe manier van afval inzamelen. Per 1 januari 2024 gaat ook het betaalsysteem voor huishoudelijk afval veranderen. Dit wordt geregeld in de Afvalstoffenverordening. De gemeenteraad gaat deze nog bespreken en neemt daarover in zijn vergadering van 7 december een besluit. Tot dan staan onderstaande bedragen dus nog niet vast.

Wat zijn de voorgestelde wijzigingen?

Elk huishouden ontvangt jaarlijks de aanslag Afvalstoffenheffing. Deze wordt met ingang van 1 januari 2024 gesplitst in een vast deel en een variabel deel. Uit het vaste deel worden onder meer de kosten betaald voor inzameling van afvalsoorten die opnieuw gebruikt kunnen worden. Deze worden gescheiden ingezameld. Het variabele deel zijn de kosten voor inzameling van restafval.

1.    De tarieven van het vaste deel dalen in 2024 met ruim 12% ten opzichte van 2023. Het vaste deel hangt samen met het aantal bewoners in een huishouden. Sinds vorig jaar kennen we in Papendrecht 3 categorieën:

  • 1 persoons huishoudens (tarief daalt van € 309 naar € 290 in 2024)
  • 2 persoons huishoudens (tarief daalt van € 360 naar € 312)
  • huishoudens met 3 of meer personen. (tarief daalt van € 432 naar € 360)

2.    Op het variabele deel heeft u zelf invloed: dit wordt bepaald door het aantal keren dat u met uw HVC-afvalpasje de trommel van de ondergrondse container voor restafval opent. Daarvoor komen 3 tarieven:

  • € 1,50 voor het openen van de trommel voor zakken van maximaal 60 liter
  • € 0,75 voor het openen van de trommel voor zakken van maximaal 30 liter
  • € 6,-- voor het aanbieden van een mini-container van 240 liter (alleen voor dijkwoningen).

Bovenstaande bedragen staan pas vast als de gemeenteraad hierover een besluit heeft genomen. Dit is naar verwachting in de raadsvergadering van 7 december 2023.

HVC-afvalpasje

Het afvalpasje registreert het aantal keren dat bewoners in 2024 de trommels openen. Dit wordt dan in maart/april 2025 in rekening gebracht via de Afvalstoffenheffing. 
Het aantal keren dat u de klep van de trommel met uw afvalpasje opent, kunt u zelf bijhouden via HVC app, te downloaden via de App Store of Google Play Store.

Nog geen pasje?

Nog niet alle huishoudens hebben zo’n afvalpasje. De invoering van het nieuwe systeem voor afvalscheiding gaat in fases. Eind november/begin december 2023 heeft elk huishouden een brief van HVC met afvalpasje ontvangen.

Aparte regelingen

Voor onderstaande situaties worden aparte regelingen aan de gemeenteraad voorgesteld:

⁃    luiers + incontinentiemateriaal
⁃    zwerfafvalpakkers
⁃    kwijtschelding afvalstoffenheffing.

Ook dit bespreekt de raad op 7 december 2023.

Meer informatie en antwoorden op veel gestelde vragen.