Afvalinzameling verandert in 2023; per 1-1-2024 recycletarief

De inzameling van huishoudelijk afval in Papendrecht verandert in 2023. Dat is nodig om de hoeveelheid afval dat niet hergebruikt kan worden, te verminderen. Ook verandert per 1 januari 2024 het betalen voor (rest)afval. Op deze pagina leest u er meer over en vindt u antwoord op uw vragen.

De inzameling van huishoudelijk afval in Papendrecht verandert in 2023. Dat is nodig om de hoeveelheid afval dat niet hergebruikt kan worden, te verminderen. Ook verandert per 1 januari 2024 het betalen voor (rest)afval (recycletarief). Op deze pagina leest u er meer over en vindt u antwoord op uw vragen. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via afval@papendrecht.nl of bel 14 078.

Dit staat in november en december nog te gebeuren in uw wijk

In onderstaand overzicht staat wanneer de gemeente in 2023 bij u in de wijk komt om containers te plaatsen, vervangen of aan te passen. De planning van de werkzaamheden kan nog veranderen, dus goed om deze pagina regelmatig te bezoeken.
(tekst gaat verder onder de afbeelding)

Planning werkzaamheden per wijk

Onderscheid tussen laagbouw, hoogbouw en dijkwoningen

Bij hoogbouw (flats en beneden-/bovenwoningen) en dijkwoningen gaat de afvalinzameling anders dan bij laagbouwwoningen. 

Laagbouw
De nieuwe manier van afval inzamelen betekent voor laagbouwwoningen dat papier, PBD (plastic, blik en drinkpakken) en GFTE (groente, fruit en tuinafval en etensresten) aan huis wordt opgehaald. papier wordt 1 x per 4 weken opgehaald, PBD en GFTE 1 x per 2 weken.

Glas en textiel kunt u kwijt bij de diverse milieuparkjes bij b.v. winkelcentra in Papendrecht. Het weinige restafval dat u dan overhoudt brengt u weg naar een ondergrondse container in de buurt van uw woning. Dat is in het begin gratis, maar vanaf 1 januari 2024 gaan bewoners daar via de afvalstoffenheffing voor betalen.

In deze animatiefilm leggen we uit hoe de afvalinzameling bij laagbouw straks  in z'n werk gaat.

Hoogbouw
Bij hoogbouw (flats en beneden-/bovenwoningen) staan of komen verzamelcontainers bij de ingang van het gebouw voor papier,  GFTE en PBD (plastic, blik en drankpakken). In sommige gebouwen komen de containers inpandig te staan.

Voor het overige geldt hetzelfde als voor laagbouw: glas en textiel naar milieuparkjes; restafval wegbrengen naar ondergrondse container in de buurt. Wat voor veel bewoners in hoogbouw nieuw is, is apart inzamelen van GFTE. Wanneer de oude bovengrondse betonnen containers verwijderd zijn, moet de bestrating hersteld worden. Pas daarna kunnen de nieuwe bovengrondse metalen containers geplaatst worden en worden de adressen in de software ingevoerd. Na enkele weken zijn ze klaar voor het nieuwe systeem voor scheiden van GFTE. Als het zover is, krijgen bewoners daar weer bericht van. De nieuwe containers kunnen niet allemaal tegelijk geplaatst worden, dus dat gebeurt in fases.

Om apart houden van GFTE makkelijker te maken, krijgen bewoners die onder hoogbouw vallen van de gemeente een afvalbakje aangeboden om GFTE in de keuken te verzamelen. Hierover krijgen zij later nog een brief waarin staat hoe zij deze via HVC kunnen bestellen.

In deze animatiefilm leggen we uit hoe de afvalinzameling bij hoogbouw straks in z'n werk gaat.

Dijkwoningen
Bewoners van dijkwoningen houden hun grijze container voor restafval. HVC komt deze 1 x per 4 weken legen. Inzameling van de andere afvalstromen is gelijk aan de laagbouw (zie boven).

In deze folder leest u de samenvatting van de nieuwe manier van afval inzamelen.

Vooraankondiging recycletarief afvalinzameling

Per 1 januari 2024 gaat ook het betaalsysteem voor huishoudelijk afval veranderen. Dit wordt geregeld in de Afvalstoffenverordening. De gemeenteraad gaat deze nog bespreken en neemt daarover in zijn vergadering van 7 december een besluit. Lees er hier meer over.

Hoe loopt het proces tot de invoering en wat is de planning?

De invoering gaat in 3 fases. Als eerste waren de wijken Molenvliet en Wilgendonk aan de beurt. Bewoners van deze wijken kunnen sinds 3 juli 2023 hun restafval kwijt in de ondergrondse containers in hun buurt, met gebruik van het afvalpasje.
In fase 2 volgt een deel van de wijk Westpolder (Schildersbuurt, tot aan de Veerweg). Fase 3, de laatste fase, zijn Kraaihoek, Middenpolder, de Kooy, Centrum en Merwehoofd. Eind 2023 is heel Papendrecht over op het nieuwe inzamelen.

De wijk Oostpolder ging al in 2021 over op de nieuwe manier van afval inzamelen. Daar verandert nu alleen nog het ophalen van plastic, blik en drankkartons (PBD) van 1 keer per 4 naar 1 keer per 2 weken.

Bij de hoogbouw worden verzamelcontainers vervangen door nieuwe. (zie proces in onderstaande afbeelding)
proces containers hoogbouw

 

1 januari 2024 wijzigt afvalstoffenheffing

Vanaf 1 januari 2024 wordt de afvalstoffenheffing gesplitst in een vast deel en een variabel deel. Het vaste deel gaat omlaag Op het variabele deel (ook wel genoemd het recycletarief) heeft u zelf invloed, want u betaalt per keer dat u met uw pasje de ondergrondse container opent. Woont u in een dijkwoning dan betaalt u per keer dat u de grijze container aan de straat zet. Nóg een reden om zo weinig mogelijk restafval over te houden dus. In Papendrecht krijgen de ondergrondse containers voor restafval 2 kleppen: 1 voor zakken van 30 liter en 1 voor zakken van 60 liter. Voor het openen van de 30-liter klep betaalt u minder dan voor de 60-liter klep. De gemeenteraad stelt het tarief voor het openen van een klep vast in december 2023. Dit wordt dan in 2025 via de afvalstoffenheffing in rekening gebracht.

Locaties ondergrondse containers

De gemeente heeft bekeken welke locaties in haar ogen het meest geschikt zijn voor ondergrondse containers. We hebben bijvoorbeeld gekeken naar beschikbare ruimte (voor de vuilniswagen), de aanwezigheid van wortels en takken van bomen (container moet de hoogte in kunnen om te legen) en kabels en leidingen onder de grond. Over die locaties hebben alle bewoners meerdere brieven ontvangen met een uitnodiging voor 2 inloopbijeenkomsten per wijk. Per wijk neemt de gemeente een besluit over de definitieve locaties. Bewoners van die wijk krijgen een brief waarin staat dat ze nog bezwaar kunnen maken. Na de bezwarentermijn en de afhandeling van eventuele bezwaren, staan de locaties vast. De gemeente start dan met werkzaamheden om de ondergrondse containers te plaatsen.

Locaties ondergrondse containers

Voordelen van ondergrondse containers

Afval scheiden staat centraal. Zo houdt u nog maar weinig afval over om naar de ondergrondse container in de buurt van uw huis te brengen. De vuilniszak op straat en de grijze container met grijs deksel zullen daardoor geleidelijk uit het straatbeeld verdwijnen. Wat zijn nog andere voordelen?

 • U kunt uw afval 7 dagen per week kwijt in een ondergrondse container op het moment dat u het beste uitkomt
 • u kiest zelf of u uw restafval in een grote vuilniszak opspaart of liever wat vaker loopt met een kleiner, lichter zakje
 • geen kapotte of open vuilniszakken meer op straat
 • meer dan 100 bovengrondse betonnen containers verdwijnen uit het straatbeeld
 • vuilniswagens hoeven niet meer in elke straat te rijden: slimmer en efficiënter
 • betere arbeidsomstandigheden voor medewerkers van de inzameldienst (HVC) omdat dit fysiek minder zwaar is.
Veel gestelde vragen en antwoorden

Misschien staat het antwoord op uw vraag hier al tussen?

Andere vragen? Mail naar afval@papendrecht.nl

Luierafval (geen medisch afval)

Over onderstaande informatie neemt de gemeenteraad op 7 december 2023 een besluit. Tot dan staat de regeling voor luierafval dus nog niet vast.

Inwoners van Papendrecht met babyluiers of incontinentieluiers kunnen gebruik maken van bovengrondse luiercontainers. Deze staan verspreid over Papendrecht (zie locaties in tabel hieronder). Het openen van een luiercontainer kost niets. Denkt u dat u hiervoor in aanmerking komt? Stuur dan een mail naar bijzonderafval@papendrecht.nl Als u aan de voorwaarden voldoet, wijzen wij in overleg met u een luiercontainer aan u toe. U ontvangt daarvoor dan een luierafvalpas. 

Locaties luiercontainers:

Straatnaam ter hoogte van huisnr.  Containernummer Wijk
Veerweg 80 WP-L1 Westpolder
Gerard Dousingel 98 WP-L2 Westpolder
Patrijsstraat 1 KH-L1 Kraaihoek
Markt van Matena kruising Arend van Gendtlaan OP-L1 Oostpolder
Espenhof 22 WD-L1 Wilgendonk
Poldermolen 1 MV-L1 Molenvliet
Groen van Prinstererstraat kruising P.S. Gerbrandystraat 68 MP-L1 Middenpolder


 Voorwaarden toegang tot luiercontainers:

 • U bent inwoner van Papendrecht en u zorgt voor kinderen tot en met 2 jaar die zijn ingeschreven op hetzelfde woonadres tot én luiers gebruiken.
 • U bent inwoner van Papendrecht, gebruikt incontinentiemateriaal en woont niet in een zorginstelling.
 • Per huishouden is maximaal 1 aanvraag mogelijk.
 • Voor incontinentieluiers is een doktersverklaring of een bewijs van de apotheek of zorgverzekeraar nodig. Lukt het niet om dit te regelen? U kunt ook een verklaringsformulier laten ondertekenen door de apotheker en deze meesturen met uw aanvraag.
 • De luiercontainer opent u met uw afvalpas.
 • Het luierafval moet in een doorzichtige of melkwitte plastic zak zitten. Die kunt u gratis halen in het gemeentehuis van Papendrecht.
 • Onder luierafval vallen kinderluiers, billendoekjes en incontinentieluiers. Géén medisch afval zoals stoma-afval, daarvoor geldt een andere regeling. Andere doekjes horen in het restafval.
 • Bij afkeuring van de inhoud van een luiercontainer door vervuiling, verkeerd afval of verkeerd gebruik, nemen we contact op met bewoners die op de betreffende containers zijn aangesloten.

Voor verdere vragen over luierafval kunt u contact opnemen via bijzonderafval@papendrecht.nl. Voor alle andere vragen over de nieuwe afvalinzameling kunt u hier kijken of uw antwoord er bij staat. 

Medisch afval (geen luierafval)

Over onderstaande informatie neemt de gemeenteraad op 7 december 2023 een besluit. Tot dan staat de regeling voor medisch afval dus nog niet vast.

Wel of geen medisch afval
Door een chronische ziekte of medische aandoening kunt u te maken krijgen met medisch afval, bijvoorbeeld dialyse- en stomamateriaal. Dit mag bij het restafval. Maar heeft u hierdoor - vanaf 1 januari 2024 - onevenredig hoge kosten, dan kunt u een beroep doen op de regeling tegemoetkoming medisch afval. Let op: restanten en/of ongebruikte medicijnen en injectienaalden zijn gevaarlijk afval. Deze levert u in bij de apotheek of bij het afvalbrengstation aan de Willem Dreeslaan in Papendrecht. Mondkapjes en handschoenen horen bij het restafval. 

Voorwaarden voor de tegemoetkoming

 • U bent ingeschreven in de gemeente Papendrecht.
 • U hebt langere tijd hogere restafvalkosten door een medische aandoening of chronische ziekte.
 • U hebt langere tijd onvermijdbaar medisch afval in de vorm van stomamateriaal of nierdialysemateriaal.
 • U woont zelfstandig, dus niet in een woon-zorgcomplex. U hebt een doktersverklaring of een bewijs van de apotheek of zorgverzekeraar. Lukt het niet om dit te regelen? U kunt ook een verklaringsformulier laten ondertekenen door de apotheker.
 • Per huishouden is maximaal 1 aanvraag mogelijk.

Wanneer u de bijdrage heeft aangevraagd, hoeft u niet ieder jaar opnieuw een aanvraag in te dienen. De bijdrage wordt jaarlijks automatisch verwerkt tot maximaal 3 jaar, daarna moet u een nieuwe aanvraag indienen. Wanneer uw situatie verandert, geef dit dan direct aan ons door.

Regeling niet bedoeld voor luiers
Voor incontinentieluiers en babyluiers geldt een andere regeling. Zie hierboven onder het kopje Luierafval.

Bij gebruik van (ondergrondse) verzamelcontainer
Maakt u gebruik van een (ondergrondse) verzamelcontainer? Dan ontvangt u een tegemoetkoming die gelijk is aan maximaal 26 restafval inworpen van een volume van 60 liter of 52 restafval inworpen van een volume van 30 liter.

Bij gebruik van een rolcontainer
Maakt u gebruik van een rolcontainer, maar kunt u het medisch afval niet in deze rolcontainer kwijt. Dan wordt u toegewezen op een ondergrondse restafval container en kunt u hiervoor uw afvalpas gebruiken voor het medische afval.

Voor verdere vragen over medisch afval kunt u contact opnemen via bijzonderafval@papendrecht.nl. Voor alle andere vragen over de nieuwe afvalinzameling kunt u hier kijken of uw antwoord er bij staat.

Zoekt u iets anders over afval?

Kijk dan op deze pagina voor informatie over andere afvalsoorten (chemisch afval, grof afval) en de openingstijden van het afvalbrengstation aan de Willem Dreeslaan.

Onderstaande foto is een ondergrondse container in de wijk Molenvliet. Deze zijn sinds 3 juli 2023 te gebruiken door bewoners met een afvalpasje.

Ondergrondse container Molenvliet