Onderscheid tussen hoogbouw en laagbouw

Bij hoogbouw (flats, bovenwoningen) gaat de afvalinzameling anders dan bij laagbouwwoningen.

De nieuwe manier van afval inzamelen betekent voor laagbouwwoningen dat PMB (plastic, blik en drinkpakken), papier en gfte (groente, fruit en tuinafval en etensresten) aan huis wordt opgehaald. Glas en textiel kunt u kwijt bij de diverse milieuparkjes bij b.v. winkelcentra in Papendrecht. Het weinige restafval dat u dan overhoudt brengt u weg naar een ondergrondse container in de buurt van uw woning.

Bij hoogbouw staan verzamelcontainers bij de ingang van het gebouw voor PMB, papier en gfte. Voor het overige geldt hetzelfde als voor laagbouw (glas en textiel naar milieuparkjes en restafval wegbrengen naar ondergrondse container in de buurt).