Afval storten

Over het algemeen geldt een stortverbod voor afval. U kunt afval afgeven op de daarvoor aangewezen plaatsen zoals het nieuwe afvalbrengstation of u kunt afval aanbieden bij professionele inzamelaars of verwerkers. Wanneer u een grote hoeveelheid afval wilt storten (het op of in de bodem brengen van afvalstoffen om deze daar te laten), maar tot 50 kubieke meter, dan moet u ruim van te voren contact opnemen met de Gemeente Papendrecht. Bij het storten van meer dan 50 kubieke meter moet u ruim van te voren contact opnemen met de provincie Zuid-Holland. U moet dan namelijk een melding doen of vergunning aanvragen.

Bezoekadres

Afvalbrengstation  Papendrecht
Willem Dreeslaan 6
3354 AW Papendrecht

De openingstijden van het afvalbrengstation: Maandag tot en met zaterdag: 09:00 uur tot 16:30 uur.

Bedrijfsafval inzameling

De gemeente zamelt voor burgers het afval in. Voor bedrijven en instellingen doet de gemeente dit niet. Deze instanties dienen zelf zorg te dragen voor de inzameling van hun bedrijfsafval. Hiervoor kunt u met een gemeentelijk, regionaal of particulier inzamelbedrijf (bijvoorbeeld afvalverzamelaar HVC NV) een contract afsluiten.

 

Wanneer moet ik een (tijdelijke) ontheffing voor afval aanvragen?

Over het algemeen geldt dat de opslag van afvalstoffen, bij bedrijven van enige omvang, bekend moet zijn bij de overheid. Als het een tijdelijke opslag betreft dient ruim van te voren contact te worden opgenomen met de Gemeente Papendrecht.

Aanvraag

Minder dan 50 kuub afval

Voor het aanvragen van een ontheffing stuurt u een melding via de website Meldpunt Bodemkwaliteit.

Meer dan 50 kuub afval

Bij het storten van meer dan 50 kubieke meter verwijzen wij u door naar de website van de Provincie Zuid-Holland.

Vermelden in de aanvraag

In de aanvraag vermeldt u:

  • De aard en omvang van het afval
  • De reden voor de ontheffing
  • De duur van opslag
  • Datum en tijdstip (indien van toepassing)
Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van HVC. Ook kunt u het contactformulier bedrijven van HVC invullen.

Voor landelijke informatie over dit onderwerp verwijzen wij u naar de website Antwoord voor bedrijven.