Veiligheidsmonitor Papendrecht 2023

De rapportage van de lokale Veiligheidsmonitor 2023 is op vrijdag 7 juni gepubliceerd. Dit geeft de gemeente Papendrecht inzicht in de lokale veiligheidssituatie. Het gaat om de beleving van onze inwoners op diverse onderwerpen zoals leefbaarheid, ervaren overlast, veiligheid, criminaliteit en slachtofferschap.

In grote lijnen verschilt Papendrecht weinig met verglijkbare gemeenten en zijn er geen extreme verschillen met voorgaande jaren. Voor een deel van de zaken die in de rapportage naar boven komen, zijn al plannen gemaakt voor 2024 en verder. Overlast door parkeerproblemen is bijvoorbeeld al een belangrijk onderdeel van de Parkeervisie en ook veiligheid en leefbaarheid van de wijken in Papendrecht krijgen aandacht in de Integrale Wijkaanpak. 

"De resultaten laten duidelijk zien dat we als gemeente voor een groot deel op de juiste weg zijn. Ik beschouw de uitkomsten van de monitor als een aansporing om de ingeslagen weg met betrekking tot veiligheid en zorg, te continueren", aldus burgemeester Margreet van Driel.  

Landelijke Veiligheidsmonitor 

De landelijke Veiligheidsmonitor wordt eens per twee jaar uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en I&O Research. Onderzoekscentrum Drechtsteden bewerkt de uitkomsten elke vier jaar tot een rapportage op gemeente- en wijkniveau. Gemeente Papendrecht deed in het najaar van 2023 met een meting op wijkniveau mee.

De volledige rapportage is te vinden op de website van Onderzoekcentrum Drechtsteden