Onthulling gedenksteen woningen Weense Plein

Woensdag 27 maart 2024 is de gerestaureerde gedenksteen onthuld die is geplaatst in 2004 bij het 50 jarig bestaan van de woningen op het Weense Plein in Papendrecht.

Bij de onthulling was de ambassadeur van Oostenrijk, mevrouw Harz aanwezig. Samen met burgemeester Van Driel, wethouder Van der Borg en directeur de heer Zwijnenburg van Woonkracht 10 is de gedenksteen onthuld op de nieuwe plek op het Weense Plein. 

De gedenksteen heeft een mooie plek gekregen op het plein en het openbaar groen is volledig daarop aangesloten door de gemeente. Zo doet het recht aan de Watersnoodramp van 1 februari 1953 en de schenking van Oostenrijk en de stad Wenen van de 10 woning op het Weense Plein. Het benadrukt de samenhorigheid tussen de landen in tijden van een ramp. 

De ambassadeur van Oostenrijk mevrouw Harz sprak over de bijzondere band tussen Nederland en Oostenrijk. En over hoe mooi het is dat de huizen die zo lang geleden geschonken zijn nog steeds van betekenis zijn. 

Burgemeester Van Driel, " Vaste herdenkingsmomenten en vaste herdenkingsplaatsen, doen ertoe in onze gemeente Zoals plekken waar je met onze geschiedenis in aanraking komt waaronder de begraafplaats, het Lancasterplein of de bordjes die ons verspreid over de gemeente informeren over gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog. Het Weense Plein en de gedenksteen zijn ook van dit soort plekken. En hoe mooi is deze plek geworden met prachtig verduurzaamde huizen en een gerenoveerde gedenksteen, omlijst door prachtig groen."  

Toen de afgelopen jaren deze karakteristieke huizen werden gerenoveerd en verduurzaamd, klonk een duidelijke wens uit de gemeenteraad om ook het monument in ere te herstellen. Daarbij is gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om het een plek te geven die meer recht doet aan de betekenis voor Papendrecht. Ik wil de bewoners van het Weense Plein, en de medewerkers van Woonkracht 10 en de gemeente bedanken voor de bijdrage voor het plan en de uitvoering, zodat de openbare ruimte het bijzondere karakter van de omgeving benadrukt.", wethouder Van der Borg. 

Directeur van Woonkracht 10 sprak over de renovatie van de woningen dat een bijzonder project was en de samenwerking met de bewoners bij de renovatie van de woningen en de gemeente om van het Weense Plein weer een mooi stukje Papendrecht te maken waar het dorp trots op mag zijn.