Centraal informatiepunt PFAS: website en app

Heeft u vragen over PFAS? U kunt voortaan op één plek terecht voor informatie en nieuws over PFAS: www.pfasinfo.nl. Hier vindt u informatie en nieuws en kunt u vragen stellen.

Waarom een informatiepunt PFAS

In de omgeving van het bedrijf Chemours, voorheen DuPont, bestaan zorgen over de gevolgen die de uitstoot van PFAS hebben op het milieu en op de gezondheid van omwonenden. Van een aantal PFAS is bekend dat ze ongewenste eigenschappen hebben. Het centraal informatiepunt PFAS verwijst per onderwerp naar betrouwbare en actuele informatie over PFAS. 

Eén plek voor informatie en vragen

Informatie over PFAS staat versnipperd op websites van diverse overheidsorganisaties. Om het mensen makkelijk te maken, hebben de gemeenten Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht de handen ineen geslagen met professionele samenwerkingspartners. Zo is het centrale informatiepunt PFAS  ontstaan: één plek waar u terecht kunt voor informatie en eenvoudig uw vragen kunt stellen. 

Het PFAS-informatiepunt is ingedeeld op de onderwerpen gezondheid, voedsel, bodem drinkwater, oppervlaktewater, rechtszaken, vergunningen & toezicht, initiatieven van inwoners en nieuws. Mist u informatie, of heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u uw vraag stellen via het contactformulier.

Website en app

U kunt terecht via de website www.pfasinfo.nl. De app kunt u downloaden via de Apple Store of Google Play voor Android.

Professionele samenwerkingspartners 

Het Centraal informatiepunt PFAS is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht, GGD Zuid-Holland Zuid, RIVM, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Zuid-Holland, omgevingsdiensten Zuid-Holland Zuid (OZHZ) en Dienst centraal milieubeheer Rijnmond (DCMR Milieudienst), waterschappen Hollandse Delta en Rivierenland, waterbedrijven Oasen en Evides, Rijkswaterstaat.