Privacyverklaring Gemeente Papendrecht

Op deze pagina leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Op deze pagina leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
De gemeente verwerkt bij de uitvoering van haar taken en verplichtingen uw persoonlijke gegevens. De manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens is vastgelegd in het Privacybeleid Drechtsteden. Dit beleid geeft aanvullende informatie over hoe de gemeente omgaat met persoonsgegevens en wat uw rechten zijn met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De gemeente verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die de gemeente verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadressen
 • Kenteken
 • Burgerlijke staat
Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens

Naast de standaard persoonsgegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens over u als u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. De volgende bijzondere persoonsgegevens worden dan verwerkt:

 • Godsdienst
 • Politieke voorkeur
 • Medische gegevens
 • Strafrechtelijk verleden
 • Ras of etnische afkomst
 • Inkomensgegevens
 • Vermogensgegevens
 • Biometrische gegevens
 • BSN
Verwerking (bijzondere) persoonsgegevens

Uw (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen en op grond van de volgende grondslagen:

 • Toestemming: U geeft toestemming voor de verwerking van de gegevens.
 • Overeenkomst: Gegevensverwerking is noodzakelijk om contractuele verplichtingen na te komen.
 • Wettelijke verplichting: De gegevensverwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting van de gemeente.
 • Vitaal belang: De gegevensverwerking noodzakelijk is om bedreiging van het leven van de persoon te voorkomen.
 • Publiekrechtelijke taak/algemeen belang: De gegevensverwerking noodzakelijk is om een taak uit te voeren die welzijn van het inwoners beschermt. Zoals de uitoefening van het openbaar gezag. 
 • Gerechtvaardigd belang: Voor cameratoezicht ter bescherming van personen en goederen.
Bewaartermijn

Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is of wettelijk vastgesteld is voor het benodigde doeleinde waarvoor de gegevens noodzakelijk zijn.

Delen met derden

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden op grond van een van de hiervoor genoemde grondslagen. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De gemeente blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, zodat misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen worden gegaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen, opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid. Als u desondanks een vermoeden heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met de gemeente.

Wij mailen veilig met Zivver

Vanaf 15 maart 2021 gebruikt de gemeente Papendrecht het systeem Zivver om veilig met u te e-mailen en bestanden uit te wisselen. Wij gaan zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie zoals persoonsgegevens, verslagen en dossiers. Zivver zorgt ervoor dat vertrouwelijke informatie veilig en versleuteld bij u aankomt. U weet dan zeker dat alleen u als ontvanger deze informatie kunt lezen.

Wat merkt u van het gebruik van Zivver?

Een beveiligd bericht met vertrouwelijke informatie ontvangt u gewoon per e-mail. In deze e-mail vindt u een link naar een beveiligde omgeving. Het bericht kan beveiligd zijn met een SMS-code of met een toegangscode die u moet invullen voordat u het bericht kunt lezen. De toegangscode ontvangt u altijd apart van de persoon die u het bericht stuurt.

Bericht openen met een toegangscode

U heeft een beveiligd bericht ontvangen. Degene die u het bericht stuurt, wil zeker weten dat alleen u het bericht kunt lezen. De afzender heeft daarom een toegangscode aan u doorgegeven, via de post, telefonisch of persoonlijk. Klik op “Klik voor bericht” en vul deze toegangscode in. Nu kunt u het bericht lezen. Bekijk ook het instructiefilmpje over hoe u een bericht met een toegangscode opent. Heeft u geen toegangscode ontvangen? Neem dan contact op met de afzender.

Bericht openen met een SMS-code

U heeft een bericht ontvangen dat is beveiligd met een SMS-code. Degene die u het bericht stuurt, wil zeker weten dat alleen u het kunt lezen. Klik op ‘Klik voor bericht’ en daarna op ‘SMS sturen’. Vul dan de code in die u op uw telefoon ontvangt. Nu kunt u het bericht lezen. Bekijk ook het instructiefilmpje over hoe u een bericht met een SMS beveiliging opent.

Wilt u reageren op een e-mailbericht dat via Zivver is verstuurd?

U leest het bericht dat via Zivver is verstuurd op een beveiligde webpagina. Als u op het bericht wilt reageren, dan kan dat op deze beveiligde pagina. Klik op de knop “Beantwoorden”. U kunt dan in het antwoordveld direct uw reactie typen. Eventueel kunt u ook een bijlage toevoegen met de paperclip-knop. U verzendt de reactie door op de verzendknop te klikken. Wanneer de ontvanger hierop reageert, ontvangt u hiervan weer een notificatie per e-mail.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, over te laten dragen, het gebruik te beperken of bezwaar te maken tegen een verwerking. Wilt u gebruikmaken van één van deze rechten? U regelt dit op de pagina Rechten van betrokkenen Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Cookies

Wij gebruiken voornamelijk technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we soms cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over privacy in het algemeen, neem dan contact op met de privacy coördinator via info@papendrecht.nl.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Voor de Drechtsteden is er een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Heeft u specifieke vragen over het toezicht op de privacy binnen de gemeente of het privacy beleid dan is het mogelijk om deze vraag te stellen aan de FG via de mail: FG@drechtsteden.nl. Let op dat u in deze email geen vertrouwelijke informatie meestuurt, dit om uw eigen privacy te waarborgen.‚Äč