Informatie voor de media

Vertegenwoordigers van de pers kunnen vragen stellen aan de gemeentelijke woordvoerders.

Contactgegevens Nancy van Lith, perswoordvoerder en senior communicatieadviseur

Voor informatie over: openbare orde & veiligheid, representatie, bestuur & organisatie, ruimtelijke ordening, bouwen & wonen, omgevingswet, duurzaamheid, verkeer, vervoer & waterstaat, financiën inclusief grondexploitaties, economie inclusief bedrijvenloket en communicatie.

  • Telefoonnummer 06 - 52 31 71 98 
  • E-mail

Contactgegevens Eveline Heijna, perswoordvoerder en senior communicatieadviseur

Voor informatie over: onderwijs, volksgezondheid & milieu inclusief afval, beheer begraafplaats, participatie en bestuurlijke vernieuwing, sociaal domein, inclusief samenkracht en burgerparticipatie (sociale duurzaamheid), sport en cultuur, jeugdzorg, groen, recreatie, Drechtsteden en samenwerkingsagenda (regio), digitalisering en ict.

  • Telefoonnummer 06 - 26 07 43 07
  • E-mail

Contactgegevens Michel Doornik, perswoordvoerder en senior communicatieadviseur

Voor informatie over: Energiecrisis & Armoede en Vluchtelingenopvang.

  • Telefoonnummer 06 - 10 66 77 20
  • E-mail