Informatie voor de media

Vertegenwoordigers van de pers kunnen vragen stellen aan de gemeentelijke woordvoerders.

Contactgegevens Eveline Heijna, perswoordvoerder en senior communicatieadviseur

Voor informatie over: onderwijs, volksgezondheid & milieu inclusief afval, beheer begraafplaats, participatie en bestuurlijke vernieuwing, sociaal domein, inclusief samenkracht en burgerparticipatie (sociale duurzaamheid), sport en cultuur, jeugdzorg, groen, recreatie, Drechtsteden en samenwerkingsagenda (regio), digitalisering en ict.

  • Telefoonnummer 06 - 26 07 43 07
  • E-mail

Contactgegevens Matthijs Heuvelman, perswoordvoerder en senior communicatieadviseur

Voor informatie over: Energiecrisis & Armoede, Vluchtelingenopvang, digitalisering, VO-scholen, Openbare Orde & Veiligheid, Risico & Crisis Communicatie, Beheer Openbare Ruimte, bestuurlijke vernieuwing, participatie, financiën, communicatie, economie, 

  • Telefoonnummer 06 - 39 62 67 80
  • E-mail