Spring naar inhoud

Laatste nieuws

  • voetgangerbrug

    woensdag 19 juli 2017 Bureau RAP maakt ontwerp voetgangersbrug Burgemeester Keijzerweg De betonnen voetgangersbrug over de Burgemeester Keijzerweg die de wijken Wilgendonk en Kraaihoek met elkaar verbindt, is toe aan een opknapbeurt. De gemeente wil van die gelegenheid gebruik maken om de brug ook een mooiere uitstraling te geven en kiest daarbij voor een bijzondere vorm: een professionele ontwerpwedstrijd.Via een zogenoemde meervoudig onderhandse procedure zijn vijf jonge ontwerpers uitgenodigd om een presentatie te houden waarin het thema ‘beweging’ een rol speelt. Een breed samengestelde selectiecommissie beoordeelde de presentaties en koos uiteindelijk Bureau RAP uit Rotterdam als winnaar. ‘Via innovatief gebruik van data en een slimme partnerkeuze komen zij tot spectaculaire en realistische ontwerpen’, motiveerde de selectiecommissie haar keuze.De voetgangersbrug dateert uit 1982 en verbindt de wijk Wilgendonk via het plein met hotel en sportvoorzieningen met de wijk Kraaihoek. De brug met eenlengt van circa 124 meter heeft daarmee een buurt overschrijdende functie. Bureau RAP gaat nu een ontwerp maken. Hiermee wordt verkend om met minimale kosten deze betonnen voetgangersbrug op te knappen. Verwacht wordt dat de uitvoering in 2018 kan starten. Lees meer

     
  • vrijdag 21 juli 2017 Reactie op artikel in Volkskrant over Chemours Vandaag zijn we opnieuw geconfronteerd met een artikel rond Chemours. De Volkskrant bericht over een onderzoek van de VU naar de aanwezigheid van PFOA en GenX in de omgeving van het bedrijf. Hieronder vindt u de reactie van de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht: Dat GenX en PFOA in het milieu voorkomen, is geen verrassing. De provincie heeft eerder onderzoek laten doen naar PFOA en GenX in grond en grondwater. Die resultaten zijn in mei 2017 gepubliceerd. Alle daarbij aangetroffen gehalten liggen (zeer) ruim onder de dit jaar aangescherpte risicogrenswaarden voor PFOA. Met risicogrenswaarden kan de gemeente bepalen of de kwaliteit van de grond en het grondwater een risico vormt voor mens en milieu, en of maatregelen nodig zijn. Deze waarden houden rekening met het type gebruik, zoals bijvoorbeeld wonen met (moes)tuin en de consumptie uit eigen tuin.De gehalten die bekend zijn gemaakt in het VU-onderzoek zijn vergelijkbaar met de gehalten zoals die in de literatuur beschreven zijn. Wij verwijzen naar de reactie van het RIVM.Het bericht van RIVM geeft geen aanleiding tot nieuwe aanbevelingen voor onze inwoners over het eten van groenten en fruit uit eigen tuin. De stapeling van berichten over Chemours, GenX en PFOA en stoffen in drinkwater en in de lucht zorgen voor vragen en ongerustheid bij onze inwoners. En dat snappen wij heel goed. Het gaat om de lucht die we inademen, het water dat we drinken en voor sommigen het voedsel dat ze uit eigen tuin eten. Wij betreuren het zeer als het artikel in de Volkskrant tot extra ophef en ongerustheid leidt, die op dit moment niet nodig is. Het ministerie heeft het RIVM opdracht gegeven in Europees verband verder onderzoek te doen naar GenX. Wij dringen erop aan dat dit snel gebeurt. Onze inwoners hebben recht op volledige duidelijkheid. Het gaat om onze gezondheid en onze leefomgeving. Wij willen benadrukken dat het water, de grond en de lucht veilig zijn. Ondanks dat er PFOA en/of GenX-stoffen inzitten. Dat lijkt.. Lees meer

     


Nieuwbouw Land van Matena

Aan de oostzijde van Papendrecht, op de grens van Sliedrecht, ligt het woongebied Land van Matena. Hier verrijst de komende jaren een exclusieve woonwijk ...

Meer weten

PuurPapendrecht

Op PuurPapendrecht ontmoeten Papendrechters elkaar. De één zoekt er wat, de ander vindt er wat.
Delen = verbinden!

  PuurPapendrecht

Duurzaam Papendrecht

Op Duurzaam Papendrecht leest u hoe organisaties en inwoners onze lokale samenleving vriendelijker, hechter en warmer maken.

Duurzaam Papendrecht

Contact

Bezoekadres
Markt 22 
3351 PB
Papendrecht
Tel.: 14078
WhatsApp:  06-40570379

Postadres
Postbus 11
3350 AA
Papendrecht

Openingstijden

Zonder afspraak
Dinsdag en donderdag
08.30 - 14.30

Op afspraak

Maandag08.30 - 14.30
Dinsdag08.30 - 14.30
Woensdag12.30 - 19.30
Donderdag08.30 - 14.30
Vrijdag12.30 - 19.30

Maak een afspraak